Spring naar content

Data, Decision & Engagement: AI-gedreven marketing, hyperpersonalisatie en analytics

Commissievoorzitter Jan Hendrik Fleury: “In 2024 is dé trend dat data en AI wordt benut om AI-gedreven marketing, hyper-personalisatie en analytics te realiseren. Dit vereist kennis van data, AI en complementaire technologieën. Daarnaast zie je dat organisaties zorgen hebben of ze de snelle ontwikkelingen kunnen volgen. Het komend jaar zal dan ook extra aandacht uitgaan naar de facetten rondom deze snelle veranderingen, zoals bijvoorbeeld de steeds belangrijkere samenwerking tussen business en bytes disciplines. Ook het strategisch en tactisch organiseren van privacy en ethiek is hiermee verbonden. Daar gaan we komend jaar bij DDMA dan ook volop aandacht aan besteden.”

Maarten Mantje

Creative: Met behulp van Gen AI tools ontstaat weer ruimte voor groots en meeslepend creatief werk

Commissievoorzitter Maarten Mantje: “Generatieve AI: in 2023 hebben we het er veel over gehad, maar zijn al snel weer overgegaan naar de orde van de – veel te drukke – dag. In 2024 wordt dat anders. Adverteerders en bureaus gaan AI gebruiken om nog meer, sneller en hopelijk beter werk te (laten) maken. Of het nou gaat om merk-, comms-, mediastrategie, concepten of assets: de Gen AI-tools moeten aan de bak. Predictive modelling en geïntegreerde datastrategieën maken veel relevantere campagnes mogelijk. Direct-to-creator marketing wordt een topic in marketingplannen. Door gebruik te maken van fanbases van goed gekozen creators kun je precies zijn waar je wil zitten en ook nog de content co-creëren. Synthetic data maakt betrouwbaar valideren razendsnel en goedkoop. Als marketeer kun je zo goed onderbouwd beslissingen maken zodat er weer ruimte ontstaat voor groots en meeslepend creatief werk! Dit betekent echter ook dat bij bureaus veel productiewerk zal verdwijnen. Verdienmodellen gaan op de schop en jong talent komt daarom nog maar moeilijk aan de bak. Het belangrijkste is om te ontdekken hoe AI je interne processen zinvol kan ondersteunen, zodat je marketingafdeling weer tijd heeft om te doen waar ze goed in is: marketing.” 

AI: We gaan meer daadwerkelijk gebruik van AI in productiesystemen zien

Commissievoorzitter Kevin Duijndam: “Na de enorme AI-hype van de afgelopen anderhalf jaar, gaan we in 2024 meer daadwerkelijk gebruik zien van (Generatieve) AI in productiesystemen. En we gaan zien: dat kan nog best lastig zijn. Zie al de huidige voorbeelden van chatbots die niet doen wat ze zouden moeten doen. In het AI-vakgebied zal in 2024 dan ook veel meer aandacht komen voor governance, mede gelinkt aan de AI Act, en de techniek achter de generatieve modellen. Daarnaast gaan we het komende jaar meer toepassingen zien, zoals meer automated e-commerce, waarbij modellen veel meer kunnen genereren.”
Op 28 maart komt de industrie samen op de Industry Meetup Responsible AI om te leren hoe je op een verantwoorde manier aan de slag kunt met AI. Ben jij er ook bij?

Conversational AI: 2024 wordt het jaar dat Conversational AI toepassingen gaan doorbreken

Commissievoorzitter Robin Hogenkamp: “Vorig jaar werd ChatGPT op brede schaal echt bekend, daardoor hebben Large Language Models (LLM) een flinke boost gekregen qua input en kwaliteit. Na veel experimenteren en onderzoeken, wordt dit het jaar van de echte doorbraak aan de ‘voorkant’ van organisaties. Er zullen steeds meer toepassingen gelanceerd worden die echt impact gaan maken voor klanten. Verschillende bots die over verschillende contactkanalen bijvoorbeeld persoonlijk, snel en relevant kunnen zijn. Uitdagingen die wij zien ontstaan zitten op alle bedrijfsniveaus; zowel strategisch, tactisch als operationeel. Hoe zet je het veilig en efficiënt in? We komen in een innovatieve stroomversnelling terecht waar; techniek, proces en mens versneld bij elkaar komen. En dat vergt veel verandervermogen van organisaties. De organisaties die hierop gaan focussen en flexibel kunnen acteren gaan vooroplopen in excellente klantbeleving.”

Experimentation & Optimisation: AI gaat kansen bieden voor CRO, maar vormt ook een bedreiging

Commissievoorzitter Mark de Winter: “Van het vinden van websitekansen op basis van best practices tot het verklaren van specifiek gebruikersgedrag. Ook binnen customer experience optimisation en experimentation zal AI volop terugkomen. Dit is zowel een kans als een bedreiging. Steeds meer organisaties doen aan CRO vanuit bestaande business units en product teams. Resultaat: meer volwassenheid, maar het zorgt ook voor een moeilijke borging van kwaliteit, waardoor het risico op “slechtere” beslissingen in organisaties toeneemt. Door de groei in volwassenheid wordt de behoefte aan het opschalen ook groter. Met meer dan 10 testen per maand wordt het lastig om kwaliteit te bewaken en alles door mensen te laten doen. Juist omdat het experimentatieproces zo gestandaardiseerd is, zijn er vele automatiseringsmogelijkheden zoals dashboarding, automatic reporting, etc. Dit vereist specialistische kennis en verhoogt de drempel om te beginnen met experimenteren. Des te belangrijker dat de Experimentation Hero in iedere organisatie opstaat om dit serieus op te pakken en op te schalen naar een structureel programma.”

Op 7 november komt de sector weer samen tijdens het DDMA Experimentation Heroes congres om te horen over de best practises uit de markt.

Martijn van Vreeden

Digital Analytics: Datakwaliteit wordt prioriteit met de analist als gatekeeper

Commissievoorzitter Martijn van Vreeden: “In 2024 zal AI een grote invloed hebben op het vakgebied digital analytics. We zullen steeds minder de focus hebben op het beschrijven van trends en het genereren van rapporten. Dit werk zal grotendeels overgenomen worden door AI bij grote organisaties. Datakwaliteit zal een belangrijke prioriteit worden, om de AI-engines goed te voeden. Ook zullen we als digitaal analist steeds meer gaan kijken naar strategische toepassingen van data. Voor het overige verplaatsen we ons naar een first party cookie wereld en blijft er een focus op ethiek en privacy. Hiervoor zullen analisten steeds vaker als gatekeeper ingezet worden.”

Deze trends komen uitgebreid aan bod tijdens de DDMA Digital Analytics Summit op 10 oktober 2024.

Social media: Creative is the new targeting

Commissielid Anouk Kramer: “Creatie lijkt steeds belangrijker te worden (zeker met minder mogelijkheden tot personalisatie door middel van Data). Zo gebruikt Meta al regelmatig de uitspraak: ”Creative is the new targeting”, waarbij AI maar vooral ook het algoritme zijn werk laten doen en verschillende doelgroepen aanspreken met veel verschillende creative versies, nieuwe best practices lijken te worden. Daarnaast zal social advertising vanuit de politiek meer onder druk komen te staan met de uitrol van de Digital Services Act en de Digital Markets Act en de rechtzaken die tegen Meta en TikTok lopen. Personalisatie door middel van data gaat daardoor steeds moeilijker worden.”

Influencermarketing: De influencer marketing certificering

Commissievoorzitter Martijn de Kemp: “De ontwikkelingen in het influencer marketing-landschap denderen in hoog tempo door. De grootste ontwikkeling is zonder twijfel de Influencer Marketing Certificering. Dit initiatief is nu twee jaar in ontwikkeling en wordt binnenkort gelanceerd. Dit hebben wij namens de sector ontwikkeld in samenwerking met Stichting Reclame Code en Bond van Adverteerders. Het bestaat uit een e-learning component, wat het voor influencers gemakkelijker dan ooit maakt om op de hoogte te blijven van de regels. Doordat gecertificeerde influencers geregistreerd en preventief gemonitord worden door het SRC, wordt het voor adverteerders duidelijker en meer brand safe om met influencers samen te werken. In steeds meer niches en culturele domeinen staan content creators op, waardoor de toepassingsmogelijkheden ook steeds diverser worden. Op TikTok worden zelfs hele brand channels gebouwd in samenwerking met UGC-creators. Maar in een wereld waarin de adoptie van algoritmes en AI steeds sneller zal gaan, verwacht ik dat het komende jaar in de wereld van influencer marketing de echtheid nog in volle glorie zal floreren.”

Vóór aankomende de zomer lanceren de DDMA, SRC en bvA de Influencer Marketing Certificering. Tot die tijd, ga naar influencerregels.com voor een huidig overzicht van alle regels voor influencers.

E-mail: Personalisatie wordt veeleisender, met structureel gebruik van slimmere en historische data

Commissielid Niels van Meerte Janse: “E-mail is nog altijd de motor van iedere marketing automation-strategie en is veruit het efficiëntste marketingkanaal. Maar ook in 2024 zijn veranderingen nodig om succesvol te blijven. Gmail en Yahoo voeren bijvoorbeeld strengere voorwaarden door om de authenticiteit van een afzender te verifiëren. We creëren steeds meer online en offlinedata in alle hoeken van de organisatie. Hoe past men deze data allemaal toe in communicatie? Het doel is om personalisatie niet eenmalig, maar continue waardevol te maken. Niet alleen in commerciële, maar zeker ook in transactionele communicatie. In 2024 wordt personalisatie veeleisender, met een structureel gebruik van slimmere en historische data. De integratie van Marketing Automation met de rest van de MarTech stack zal nog naadlozer moeten plaatsvinden. Daarnaast wordt het bieden van meer transparantie over de werkelijke additionele omzetresultaten van marketinginspanningen in 2024 essentieel.”

Tijdens de DDMA Email Marketing Automation Summit op 27 juni gaan experts uitgebreid in op deze grote ontwikkelingen.

Nicole de Boer

Post: Meer datasegmentatie en zelfreguleringsinitiatieven maken post nog relevanter

Commissievoorzitter Nicole de Boer: “Het DM Benchmark onderzoek (MetrixLab, november 2023) laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen. Daarbij geeft de consument aan dat post steeds vaker relevante informatie bevat. Zowel datasegmentatie als initiatieven uit de sector om zelfregulering te verbeteren, dragen bij aan deze toenemende relevantie. Dit heeft een positief effect op de wenselijkheid van post in de maatschappij en het vergroten van de effectiviteit en de duurzaamheid van het medium. Echter zien we ook dat er onduidelijkheid en fragmentatie ontstaat omdat gemeenten een eigen beleid hanteren, waardoor de regelgeving per gemeente anders kan zijn. Ik zie dan ook het toenemende belang in 2024 om zelfregulering te blijven verbeteren vanuit de sector, waarbij de burger zelf mag blijven beslissen over de toegang tot zijn brievenbus. ”

Fieldmarketing en telemarketing: Saleswerkzaamheden gaan naar het buitenland

Commissievoorzitter Tibout Hemmes:Het komend jaar wordt een uitdagend jaar voor telemarketing, maar ook een jaar vol kansen. Waar de trend voor klantenservicewerkzaamheden al was dat deze in het buitenland uitgevoerd werden, zien we nu ook dat saleswerkzaamheden die kant op gaan. Daarnaast heeft de branche middels de nieuwe Code Telemarketing de lat voor kwaliteit verhoogd om mogelijke consumentenirritatie te voorkomen. Al met al een jaar waarin een stevig fundament nog beter gemaakt zal worden. Kijken we naar het fieldmarketing domein, dan is het afgelopen jaar de Code Fieldmarketing na vele jaren weer herschreven en up-to-date met de huidige wensen en eisen van de huidige tijd. Het komend jaar zal de markt deze richtlijnen verder moeten vertalen naar een manier van werken die voor alle gebruikers en participanten van de markt een goed resultaat oplevert.”

Marketingteam van de toekomst: Het hebben van een purpose wordt cruciaal

Industry expert Andries Hiemstra: “In 2024 gaan de opkomst en acceptatie van diverse technologieën leiden tot een verdere integratie van People, Proces en Purpose. Ondanks vergelijkbare uitdagingen en onzekerheden als het afgelopen jaar, vereist dit jaar een meer praktische benadering om verandering en samenwerking tussen mensen en processen te verbeteren, in lijn met de purpose van de organisatie. Het is cruciaal om als merk groots te denken en een standpunt in te nemen over de toekomst in relatie tot onder andere duurzaamheid en ethisch handelen. Tegelijkertijd zitten we allemaal vol in die transitie en vraagt het om scherpe keuzes maken, zodat wat je zegt en waar je voor staat ook daadwerkelijk wordt gedaan. Alleen zo maak je als organisatie en marketeer echte impact.”

Het afgelopen jaar publiceerde de DDMA Expertgroep Marketingteam van de Toekomst een uitgebreid visierapport over dit onderwerp.

Elke Willemsen

Teamlead content & community

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

International Email Benchmark 2024 | Email Becomes More Professional through Higher Opens and Clicks, and Lower Unsubscribes and Spam Complaints

The Global Data & Marketing Alliance (GDMA) and the Dutch Data & Marketing Association (DDMA) are proud to present the third and latest edition of the GDMA International Email Benchmark.…
Lees meer
DDMA |

International Email Benchmark 2024 | E-mail professionaliseert door hogere opens en clicks, en lage unsubscribes en spam complaints

Met veel trots presenteren de Global Data & Marketing Alliance (GDMA) en de Nederlandse vereniging voor Data & Marketing (DDMA) de nieuwste editie van de GDMA International Email Benchmark. De…
Lees meer
DDMA |

Drie nieuwe leden voor de DDMA Commissie Experimentation & Optimisation

De DDMA Commissie Experimentation & Optimisation telt drie nieuwe commissieleden. Leonie Eckhardt, Customer Journey Strategist bij Yellowgrape, Robert de Kok, CRO-specialist bij DELTA Fiber en Michiel Jansen, Global Head of…