Spring naar content

Veelgestelde vragen over post

Voor DDMA is het van cruciaal belang dat organisaties verschillende kanalen kunnen inzetten om te groeien en relaties met (potentiële) klanten, leden of donateurs op te bouwen. Post is van oudsher een belangrijk kanaal voor het bereiken van mensen. Juist in combinatie met andere marketingactiviteiten kan een direct mail of een folder waarde toevoegen en de consument tot actie aanzetten of informeren. Ook bestaat er publieke en politieke aandacht voor het kanaal, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. De Commissie Post is het enige orgaan waar alle spelers in de markt – dienstverleners, verzenders en opdrachtgevers – bij elkaar komen.

DDMA zorgt met de Commissie Post voor kennisdeling over de waarde van post in de marketingmix, juridische updates en doorlopend contact met stakeholders, politiek en toezichthouders. Gezamenlijk werken we aan een betere beeldvorming van post en verstevigen we de waarde van post in de mediamix.

Geadresseerde post is post met minimaal een huisadres op het poststuk. Ongeadresseerde post bevat geen naam- en/of adresgegevens. Ongeadresseerde post kan informatie zijn van de (lokale) overheid, gratis weekkranten, wijkberichten, reclamefolders of samples. Verspreiding hiervan vindt vaak wijkgericht plaats op basis van voorkeuren van huishoudens (meestal een brievenbussticker) en/of gemeentelijke verordeningen. Geadresseerde post kan een rekening zijn, een persoonlijke boodschap of een aanbieding. Omdat de bezorger de inhoud van het poststuk niet kan en mag beoordelen is bij geadresseerde post een brievenbussticker niet van toepassing.

Zeker, onder het kopje ‘Inzichten over post’ op deze pagina hebben we verschillende relevante onderzoeken verzameld.

De VGP heeft in de afgelopen 16 jaar een belangrijke rol gespeeld in de postmarkt. De postmarkt is echter veranderd en het ledenaantal van de VGP liep al een tijdje terug. Sinds de overname van Sandd door PostNL is de relevantie van de diensten van de VGP afgenomen. De meeste leden zagen echter wel de toegevoegde waarde van het behartigen van de belangen van de zakelijke postmarkt. Daarom hebben de VGP-leden op de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2022 unaniem besloten zich bij DDMA aan te sluiten. Voormalig VGP-leden behouden door deze keuzen voordelen als het Postfilter en profiteren daarnaast van de andere diensten van DDMA, zoals de legal helpdesk, 70 events per jaar en samenwerking met andere commissies en kanalen.

Als DDMA-lid kun je een actieve rol spelen door je aan te sluiten bij één van onze commissies. Hiermee druk je een stempel op de groei van de sector én breid je razendsnel je netwerk uit. Er is op dit moment nog plek voor nieuwe leden in de Commissie Post vanuit de opdrachtgeverskant.

DDMA-commissies bestaan uit maximaal twaalf leden. Iedere commissie focust zich op het eigen expertisegebied, maar er wordt ook samengewerkt met andere commissies om leden zo goed mogelijk te helpen. De commissie komt zo’n acht tot twaalf keer per jaar bijeen om te vergaderen en daarnaast is er ook tussentijds contact over de organisatie van de output. De vergaderingen vinden zowel digitaal als op het kantoor van DDMA in Amsterdam plaats.

Als DDMA-lid kun je solliciteren voor een plek in de commissie. Op basis van je motivatie beslist de commissie in samenwerking met DDMA of je toegelaten kunt worden tot de commissie. We streven ernaar om bij elke commissie qua expertise, type organisatie en diversiteit een goede representatie van de sector te vormen. Dit kan meespelen in de beslissing of je wel of niet wordt toegelaten. Solliciteren? Stuur je motivatie naar liekewesselius@ddma.nl aan de hand van de volgende punten:

  • Jouw expertise;
  • Jouw bijdrage aan de commissie
  • Op welke manier jouw bijdrage helpt om de sector naar een hoger plan te tillen.

DDMA COMMISSIE Post

Nicole de Boer

Senior Marketeer | PostNL (voorzitter)

Yme Pasma

CEO | Spotta

Jan-willem Roelofs

Partner marketing en sales | MailStreet

Rens Rohde

Sales Manager | EDM

Peter-Jan van der Giessen

Account Director | Paragon

Niels Debets

Business Development Manager | Het DM Bureau

Mark Bonenkamp

Eigenaar | Vogelaar

Roar Daatselaar

Adviseur | Goede Doelen Loterijen

Stefan van Dam

Operationeel manager | ThermoSolutions

Kim de Vries

Channelmanager DM/TM | Save The Children