Spring naar content

Onze visie

DDMA staat voor succesvolle en verantwoorde data-driven marketing. Marketing die mensen in beweging brengt, door data, technologie en creatie elkaar te laten versterken. Verantwoord omgaan met data en technologie is daarbij essentieel. Voor het vertrouwen van consumenten én de toekomst van de marketingsector.

Standpunten

1. De klant centraal, niet de data

Het gebruik van data draait om het neerzetten van een geweldige klantervaring. Of het nu vanuit het oogpunt van marketing, service of sales is, de wensen van de klant moeten altijd centraal staan. Data is daarbij een geweldig hulpmiddel, maar geen doel op zich: het moet echt waarde toevoegen, in een vruchtbaar samenspel met technologie en creativiteit.

2. Verantwoord datagebruik

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevens die ze delen met organisaties in goede handen zijn. Verantwoord data gebruiken betekent veiligheid garanderen, handelen in lijn met de wet en daarbovenop nog een stapje extra doen. Het is belangrijk dat organisaties transparant en begrijpelijk communiceren over datagebruik, klanten grip bieden op hun eigen gegevens en geen dingen doen die ze niet uit kunnen leggen.

3. Vrijheid met verantwoordelijkheden

Innovatie is de basis van onze sector. Organisaties hebben de vrijheid nodig om hun bedrijfsmodel te bepalen en te innoveren, uiteraard binnen de kaders van de wet. Zo blijven ze klanten verrassen met nieuwe producten en mooie campagnes. Organisaties moeten verantwoord met die vrijheid omgaan. Door altijd een zorgvuldige afweging te maken en het belang van de klant voor ogen houden, bijvoorbeeld bij het testen van een nieuwe technologie.

4. Toegang tot de consument

Om te kunnen groeien en (potentiële) klanten te kunnen bereiken, is het belangrijk dat organisaties verschillende kanalen kunnen inzetten, zoals sociale media of directe werving. We maken ons er sterk voor om die kanalen open te houden. Daarvoor is het belangrijk dat organisaties de wensen en voorkeuren van consumenten respecteren en handelen in lijn met wet en zelfregulering. Toezichthouders moeten op hun beurt streng handhaven en misstanden aanpakken.

5. Maatschappelijk begrip

Draagvlak én begrip bij consumenten, beleidsmakers en toezichthouders is een voorwaarde voor de succesvolle inzet van data en technologie voor klantinteractie. Weten hoe datagedreven marketing werkt is de basis voor effectief beleid en toezicht. En voor consumenten krijgt ‘grip op data’ pas echt betekenis als ze snappen welke rechten ze hebben en welke technieken organisaties gebruiken om met hen te communiceren.

Meer weten?

Heb je vragen over deze standpunten en onze contacten met beleidsmakers en toezichthouders? Neem dan contact op met senior legal counsel Frank de Vries.

Frank de Vries

Team lead legal | Senior legal counsel