Spring naar content

behaal HEt privacy waarborg in 4 stappen:

Let op: alleen DDMA-leden komen in aanmerking voor het Privacy Waarborg. Neem voor meer informatie over het lidmaatschap contact op via membership@ddma.nl.

Doe een verzoek tot aanmelding via het aanmeldingsformulier. Dan neemt een van onze legal counsels zo snel mogelijk contact met je op om het traject op te starten.

Let op: als er via persoonlijk contact al een aanmelding is gedaan, kun je deze stap overslaan.

De Privacy Check toetst organisaties op de volgende uitgangspunten: Duidelijkheid, maatschappelijk, verantwoord datagebruik, autonomie en durf. Onder ieder uitgangspunt hangen een aantal belangrijke pijlers:

Duidelijkheid over datagebruik betreft twee belangrijke pijlers:

 • Openheid: We zijn transparant over welke data we verzamelen, wat we ermee doen en waarom
 • Begrijpelijkheid: We communiceren in heldere en begrijpelijke taal

Maatschappelijk verantwoord datagebruik betreft vier belangrijke pijlers:

 • Zorgvuldigheid: We zorgen dat de data van klanten actueel en op orde zijn
 • Deskundigheid: We hebben de kennis en vaardigheden voor verantwoord datagebruik
 • Ketenverantwoordelijkheid: We werken alleen samen met partners die goed met data omgaan
 • Aanspreekbaarheid: We zijn aanspreekbaar op wat we doen, ook op fouten

Autonomie betreft één belangrijke pijler:

 • Grip: We geven klanten de controle over de date die we van ze hebben

Durf betreft betreft één belangrijke pijler:

 • Wenselijkheid: We vragen klanten hoe ze willen dat we met hun data omgaan en of we hieraan voldoen

Met de Security Check wordt gecontroleerd of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. De Security Check bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Is er sprake van good governance?
 • Hoe zijn de operationele processen ingericht?
 • Hoe is de toegang van medewerkers en autorisaties geregeld?
 • Is de organisatie ISO-gecertificeerd?

Op basis van deze zelf-audit bepaalt de DDMA Privacy Autoriteit of je organisatie het DDMA Privacy Waarborg mag voeren. Deelnemers krijgen, naast een bericht over de accreditatie, ook een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen voor het verbeteren van marketingprocessen.

Heb je vragen over de zelf-audit, neem dan contact op via secretaris@privacywaarborg.nl of 020-4528413.

Aan de hand van de Privacy en Security Checks beoordeelt de DDMA Privacy Autoriteit of je organisatie de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en de Telecommunicatiewet voldoende borgt in hun marketingprocessen en de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens toepast.

Binnen twee maanden ontvang je een rapport met het resultaat en eventuele aanbevelingen.

 • Heb je het Privacy Waarborg gehaald? Gefeliciteerd, dan ontvang je naast een rapport het DDMA Privacy Waarborg-certificaat en de benodigde communicatiematerialen waarmee je kan laten zien dat jij de verwerking van persoonsgegevens op een verantwoorde manier uitvoert.
 • Heb je het Privacy Waarborg niet gehaald? Dan ontvang je een uitgebreid rapport met aanbevelingen ten aanzien van de datasecurity en privacy binnen jouw organisatie. Als je deze aanbevingen hebt opgevolgd kun je opnieuw een aanmeldingsverzoek indienen.

We zijn ontzettend blij met het keurmerk. Privacy en security zit in het DNA van KPN. We gaan dan ook zorgvuldig met klantgegevens om. Dit keurmerk helpt onze klanten begrijpen dat wij de juiste maatregelen nemen om hun data goed te beveiligen. Iedere uitleg en bevestiging helpt daarbij.

KPN

De check kijkt naar de beveiliging van je marketingdatabase, zowel online als offline, van ingang tot uitgang. De uitkomst geeft je inzicht en verschaft een mooie momentopname van waar je als organisatie staat en wat je kan verbeteren.

Air Miles

DDMA Privacy Autoriteit

De accreditatie voor het Privacy Waarborg is in handen van de DDMA Privacy Autoriteit. De Autoriteit besluit over de toekenning, afkeuring en intrekking van het Privacy Waarborg, alsmede over de verlenging van het Privacy Waarborg. De Privacy Autoriteit selecteert en benoemt haar eigen leden alsmede de voorzitter. De benoeming wordt bekrachtigd door het Bestuur. De DDMA Privacy Autoriteit heeft (op dit moment) drie leden:

Erwin Hazebroek

Head of Data & Analytics bij Nationaal Cyber Security Centrum

Erwin Hazebroek heeft een achtergrond in de econometrie en ruim 10 jaar ervaring met data, analytics en digitale technologie. Bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is hij verantwoordelijk voor data analytics, met als doel Nederland digitaal veilig te houden. In vorige functies heeft Erwin veel innovatieve marketing use cases en technologie geïmplementeerd. Bij de Privacy Autoriteit komen zijn ervaring in marketing en security samen.

Guda van Noort

Professor bij ASCoR, Universiteit van Amsterdam

Guda van Noort is hoogleraar Persuasion & New Media Technologies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar onderzoek richt zich op de overtuigingskracht van marketingcommunicatie in nieuwe media. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn online behavioral advertising, webcare interventies, branded apps, en social media marketing. Naast haar academische positie is Guda de directeur van SWOCC, de stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar merken en communicatie die praktijk en wetenschap verbindt.

Marco Derksen

Interim-voorzitter DDMA Privacy Autoriteit

Marco Derksen is oprichter/partner van Marketingfacts en strategisch adviesbureau Upstream met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van digitale technologie, innovatie en media. Hij inspireert, adviseert en begeleidt organisaties in de verandering naar de nieuwe netwerksamenleving. Op bestuurlijk gebied was hij oa voorzitter van IAB en tot en met dit voorjaar lid raad van toezicht VPRO.