Spring naar content

Behaal het privacy waarborg in 4 stappen:

Let op: alleen DDMA-leden komen in aanmerking voor het Privacy Waarborg. Neem voor meer informatie over het lidmaatschap contact op via membership@ddma.nl.

Doe een verzoek tot aanmelding via het aanmeldingsformulier. Dan neemt een van onze legal counsels zo snel mogelijk contact met je op om het traject op te starten.

Let op: als er via persoonlijk contact al een aanmelding is gedaan, kun je deze stap overslaan.

De Privacy Check toetst organisaties op de volgende uitgangspunten: Duidelijkheid, maatschappelijk, verantwoord datagebruik, autonomie en durf. Onder ieder uitgangspunt hangen een aantal belangrijke pijlers:

Duidelijkheid over datagebruik betreft twee belangrijke pijlers:

 • Openheid: We zijn transparant over welke data we verzamelen, wat we ermee doen en waarom
 • Begrijpelijkheid: We communiceren in heldere en begrijpelijke taal

Maatschappelijk verantwoord datagebruik betreft vier belangrijke pijlers:

 • Zorgvuldigheid: We zorgen dat de data van klanten actueel en op orde zijn
 • Deskundigheid: We hebben de kennis en vaardigheden voor verantwoord datagebruik
 • Ketenverantwoordelijkheid: We werken alleen samen met partners die goed met data omgaan
 • Aanspreekbaarheid: We zijn aanspreekbaar op wat we doen, ook op fouten

Autonomie betreft één belangrijke pijler:

 • Grip: We geven klanten de controle over de date die we van ze hebben

Durf betreft één belangrijke pijler:

 • Wenselijkheid: We vragen klanten hoe ze willen dat we met hun data omgaan en of we hieraan voldoen

Met de Security Check wordt gecontroleerd of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. De Security Check bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Is er sprake van good governance?
 • Hoe zijn de operationele processen ingericht?
 • Hoe is de toegang van medewerkers en autorisaties geregeld?
 • Is de organisatie ISO-gecertificeerd?

Op basis van deze zelf-audit bepaalt het Compliance Comité of jouw organisatie het DDMA Privacy Waarborg mag voeren. Deelnemers krijgen, naast een bericht over de accreditatie, ook een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen voor het verbeteren van marketingprocessen.

Heb je vragen over de zelf-audit, neem dan contact op via secretaris@privacywaarborg.nl of 020-4528413.

Aan de hand van de Privacy en Security Checks beoordeelt het Compliance Comité of je organisatie de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet voldoende borgt in hun marketingprocessen en de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens toepast.

Binnen twee maanden ontvang je een rapport met het resultaat en eventuele aanbevelingen.

 • Heb je het Privacy Waarborg gehaald? Gefeliciteerd, dan ontvang je naast een rapport het DDMA Privacy Waarborg-certificaat en de benodigde communicatiematerialen waarmee je kan laten zien dat jij de verwerking van persoonsgegevens op een verantwoorde manier uitvoert.
 • Heb je het Privacy Waarborg niet gehaald? Dan ontvang je een uitgebreid rapport met aanbevelingen ten aanzien van de datasecurity en privacy binnen jouw organisatie. Als je deze aanbevingen hebt opgevolgd kun je opnieuw een aanmeldingsverzoek indienen.

Bekijk meer informatie over het indienen van een aanmeldingsverzoek voor het DDMA Privacy Waarborg, de voorwaarden en het Compliance Comité de ‘Regeling Compliance Comité.’

Regeling Compliance Comité

Download (3,40 MB)

We zijn ontzettend blij met het keurmerk. Privacy en security zit in het DNA van KPN. We gaan dan ook zorgvuldig met klantgegevens om. Dit keurmerk helpt onze klanten begrijpen dat wij de juiste maatregelen nemen om hun data goed te beveiligen. Iedere uitleg en bevestiging helpt daarbij.

KPN

De check kijkt naar de beveiliging van je marketingdatabase, zowel online als offline, van ingang tot uitgang. De uitkomst geeft je inzicht en verschaft een mooie momentopname van waar je als organisatie staat en wat je kan verbeteren.

Air Miles

Ben je als consument op zoek naar informatie over het Privacy Waarborg?

Het Compliance Comité

De accreditatie voor het Privacy Waarborg is in handen van het Compliance Comité. Het Comité besluit over de toekenning, afkeuring en intrekking van het Privacy Waarborg, alsmede over de verlenging van het Privacy Waarborg. Het Compliance Comité draagt leden voor bij het bestuur van DDMA, welke de leden vervolgens bij voldoende kwalificatie kan benoemen. Het Compliance Comité heeft (op dit moment) vijf leden en één secretaris:

Wilbert Tomesen (Voorzitter)

Voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Rachel Marbus

Chief Privacy Officer bij TU Delft

Guda van Noort

Hoogleraar Persuasion & New Media Technologies bij ASCoR, Universiteit van Amsterdam

Jeroen Prinse

Information Security Officer & Security Architect bij het NCSC

Gea Zantinge

Zakelijk directeur bij Het Concertgebouw

Annechien Sloots (Secretaris)

Oprichter Privacycoaches