PW-logo

Vertrouwen van de consument is essentieel in marketing. Organisaties opereren in een gedigitaliseerde wereld, waarbij zij 360 graden en 24/7 met de klant bezig zijn. In dit proces verzamelen en analyseren zij gegevens om te servicen. Consumenten kunnen dan het gevoel krijgen de controle over hun eigen gegevens te verliezen. Voor marketeers is het daarom belangrijk open en duidelijk te zijn over welke gegevens worden verzameld en hoe gegevens worden gebruikt. Bedrijven die transparant zijn naar de consument en hem een keuze bieden, moeten zich ook kunnen onderscheiden: “Be good and tell it”. Hiervoor is het Privacy Waarborg ontwikkeld.

Lees meer over het Privacy Waarborg

Zij hebben het Privacy Waarborg

Zij hebben het Privacy Waarborg