Spring naar content

Het Privacy Waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met je gegevens bij het toesturen van reclame. Heb jij een vraag over de manier waarop een organisatie met je gegevens omgaat? Of vindt je dat een reclame-uiting van een van de organisaties die is aangesloten is bij het Privacy Waarborg je privacy niet respecteert, vertel het ons! Wij helpen graag.

Bij organisaties met het Privacy Waarborg keurmerk kan je als consument rekenen op:

  • Respect voor jouw privacy
  • Veilige opslag van data
  • Transparantie over dataverwerking
  • Transparantie over privacyrechten

Privacy Waarborg klachten-, opmerking- & vragenformulier consumenten

DDMA Commissie Privacy Waarborg

De accreditatie voor het Privacy Waarborg is in handen van de DDMA Commissie Privacy Waarborg. De Commissie besluit over de toekenning, afkeuring en intrekking van het Privacy Waarborg, alsmede over de verlenging van het Privacy Waarborg. De Commissie selecteert en benoemt haar eigen leden alsmede de voorzitter. De benoeming wordt bekrachtigd door het Bestuur. De DDMA Commissie Privacy Waarborg heeft (op dit moment) vijf leden en één secretaris:

Wilbert Tomesen (Voorzitter)

Voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Rachel Marbus

Lead Privacy bij Aegon

Guda van Noort

Professor bij ASCoR, Universiteit van Amsterdam

Jeroen Prinse

Security Architect bij het Nationaal Cyber Security Centrum

Gea Zantinge

Zakelijk directeur bij Het Concertgebouw

Annechien Sloots (Secretaris)

Oprichter Privacycoaches