Spring naar content

Takenpakket en samenstelling

Het Compliance Comité is een onafhankelijk orgaan met twee taken: het toekennen, afkeuren en intrekken of verlengen van het Privacy Waarborg keurmerk én het adviseren bij de balanstoets t.a.v de maximale klanttermijn bij telemarketing.

Het Compliance Comité draagt leden voor bij het bestuur van DDMA, dat de leden vervolgens bij voldoende kwalificatie kan benoemen.

DDMA Privacy Waarborg

Het DDMA Privacy Waarborg biedt een interne privacy- en securitycheck waarmee organisaties consumenten en partners kunnen laten zien dat zij privacy respecteren en zorgvuldig en transparant omgaan met persoonsgegevens. Organisaties gebruiken het Privacy Waarborg om inzicht te krijgen van het complianceniveau van hun marketingactiviteiten, aan de hand van een uitgebreid rapport met aanbevelingen ten aanzien van privacy, security & ethiek om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het Compliance Comité kent het Privacy Waarborg toe aan de hand van een audit die organisaties zelf invullen. Organisaties die het DDMA Privacy Waarborg willen voeren, kunnen een aanmeldingsverzoek indienen.

Balanstoets telemarketing

Vanaf 1 juni 2020 mogen organisaties hun klanten maximaal 3 jaar na afloop van een contract, aankoop of donatie telefonisch benaderen, tenzij de organisatie van mening is dat ze een gerechtvaardigd belang hebben dit langer te doen. In dit geval kunnen ze de Balanstoets Telemarketing doen en hierover advies vragen van het Compliance Comité. Organisaties die aanspraak willen maken op een verlenging van de klanttermijn van 3 jaar kunnen een aanvraag indienen.

Leden

Wilbert Tomesen (Voorzitter)

Voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Wilbert Tomesen is in 2018 benoemd tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast is hij raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag en voorzitter bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Verder heeft Wilbert een verleden als vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en (hoofd)officier van justitie.

Als voorzitter van het Compliance Comité vindt Wilbert het belangrijk dat organisaties verantwoord kijken naar hun datagebruik: ‘Een verantwoordelijke organisatie handelt naar letter én geest van de privacywetgeving: transparant, voorspelbaar en zorgvuldig’.

Rachel Marbus

Chief Privacy Officer bij TU Delft

Rachel Marbus is sinds 2023 Chief Privacy Officer bij de Technische Universiteit in Delft. Daarvoor was de privacy-expert werkzaam als Lead Privacy bij Aegon, Functionaris Gegevensbescherming bij KPN en Privacy Officer bij de NS.

Vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van privacywetgeving, kijkt Rachel met name of organisaties privacy en verantwoord gebruik van persoonsgegevens hoog hebben zitten: ‘Je hoeft niet altijd een tien met een griffel te scoren, maar je moet wel duidelijk een koers uitzetten naar hoe je als organisatie naar maximale volwassenheid wilt komen.’

Guda van Noort

Hoogleraar Persuasion & New Media Technologies bij ASCoR, Universiteit van Amsterdam

Guda van Noort is sinds 2019 hoogleraar Persuasion & New Media Technologies bij de afdeling Communicatien Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In die rol doceert Guda op het gebied van beïnvloedingstechnieken, consumentengedrag en media & advertising én doet ze onderzoek naar de unieke eigenschappen van de zogeheten ‘nieuwe media’.

Jeroen Prinse

Information Security Officer & Security Architect bij het NCSC

Jeroen Prinse is een freelance Security Specialist en sinds 2022 doet hij dat in opdracht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), eerst als Security Architect en inmiddels als Chief Information Security Officer (CISO). Eerder was hij onder andere werkzaam als Security Architect en Senior Information Security Officer bij Aegon en CISO bij Exact.

Als Security Specialist vindt Jeroen het belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen nemen om deze risico’s te mitigeren tot op een acceptabel niveau dat past bij de organisatie. Daarbij is het ook van belang dat organisaties streven naar een hoge mate van volwassenheid op het gebied van security.

Gea Zantinge

Zakelijk directeur bij Het Concertgebouw

Gea Zantinge is al sinds 2007(!) zakelijk directeur bij het Concertgebouw. Daarmee heeft Gea jarenlange ervaring in het leidinggeven aan een grote organisatie actief op meerdere vlakken in de maatschappij.

Annechien Sloots (Secretaris)

Oprichter Privacycoaches

Annechien Sloots is in 2021 voor zichzelf begonnen als juridisch adviseur op het gebied van privacy onder de naam Privacycoaches. Inmiddels werkt ze vanuit die hoedanigheid mede in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens. In het verleden is Annechien actief geweest als bedrijfsjurist voor meerdere organisaties waaronder de Volksbank, Aegon en NLDigital.

Als secretaris is Annechien verantwoordelijk voor de verslaglegging binnen het Compliance Comité. Zij verzorgd de notulen tijdens vergaderingen, maar draagt ook zorg voor de opvolging van acties. Daarnaast kan Annechien vanuit haar rol als privacy-jurist adviseren op aanvraag van het Comité.

Regeling

Regeling Compliance Comité

Download (3 MB)

Privacy Statement

Privacy Statement – Compliance Comité

Als Compliance Comité hebben we uiteraard een zorgvuldig opgesteld privacy- en cookiestatement. Lees hier terug hoe wij privacy binnen onze organisatie hebben opgezet.