Spring naar content

Wie zijn wij?

Wij zijn het Compliance Comité, opgericht om aanvragen te beoordelen van organisaties die oud-klanten, oud-leden of oud-donateurs telefonisch willen benaderen en hiervoor een langere termijn van drie jaar na afloop van contract, aankoop of donatie aanhouden. Ook beoordelen wij de zelf-audits die worden ingevuld voor het Privacy Waarborg keurmerk.

Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers van de organisaties die een aanvraag doen of een zelf-audit invullen. Wij doen dit om de aanvraag of zelf-audit te behandelen en vervolgens de toe- of afwijzing terug te sturen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via aanvraag@balanstoetstelemarketing.nl of secretaris@privacywaarborg.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, functietitel en bedrijf, KvK gegevens, e-mailadres, betaalgegevens, inhoud berichten, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookie Statement hieronder).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het met name om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Aanvraag-administratie

In onze aanvraag-administratie houden we bij welke organisaties en/of sectoren een aanvraag of zelf-audit hebben ingediend en wat het advies daarvoor is geweest, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze dienst zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we het e-mailadres bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Rechten van de betrokkene 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

 • Informatie en inzage
  Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Rectificatie
  Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.
 • Vergetelheid
  Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor het Compliance Comité dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
 • Overdraagbaarheid
  Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.
 • Toestemming intrekken
  Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.
 • Klacht indienen bij de AP
  Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je voor een bepaald verwerkingsdoel weten hoe lang we jouw gegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor het Compliance Comité de aanvragen bijhouden. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics.

Op de websites van DDMA staan een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Het Compliance Comité is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Laatste wijziging: Amsterdam, 3 April 2023

DDMA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Deze willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante DDMA advertenties op andere websites te zien krijgt en zodat je onze content via social media kunt delen. Wil je dit liever niet? Dan plaatsen we alleen essentiële- en analytische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bekijk voor het meest recente cookie statement deze pagina.