Spring naar content
Filters:
Sorteer op:
Lees meer
Artificial Intelligence Conversational AI Conversion Rate Optimisation Creative
Artikel |

2023’s biggest trends in data-driven marketing according to the DDMA committees

What developments will significantly change the work of marketers, lawyers and data specialists in 2023? What innovations can’t be missed? What kind of investments are necessary during economic slowdowns? As every year, the DDMA committees list the biggest trends in data-driven marketing for the new…
Lees meer
Artificial Intelligence Conversational AI Conversion Rate Optimisation Creative
Artikel |

De grootste trends in data-driven marketing voor 2023 (volgens de commissies van DDMA)

Welke ontwikkelingen gaan ervoor zorgen dat jouw werk als marketeer, jurist of dataspecialist in 2023 ingrijpend gaat veranderen? Welke innovaties mag jij echt niet missen? Waar moet je juist wel in investeren als het economisch even minder gaat? Zoals elk jaar zetten de DDMA-commissies de…
Lees meer
DDMA Fieldmarketing
Onderzoek |

DDMA Fieldmarketing Monitor 2022: Meerderheid consumenten staat open voor verkoop aan deur of op straat

60% van de Nederlandse consumenten staat ervoor open om aangesproken te worden door een werver op straat, aan de deur of op locatie. Voor goede doelen ligt dit percentage op 61%, voor commerciële organisaties op 48%. Dat blijkt uit de DDMA Fieldmarketing Monitor, waarvoor 1.542…
Lees meer
Fieldmarketing
Nieuws |

Oproep: schrijf jij mee aan de Code Fieldmarketing?

Het is alweer een tijd geleden dat de Code Fieldmarketing en de Gedragscode Fieldmarketing zijn opgesteld. Met deze zelfregulering is een solde basis gelegd om werving in goede banen te leiden. Sindsdien is er veel gebeurd in de markt. Daarom nemen DDMA en de DDMA…
Lees meer
DDMA Fieldmarketing Telemarketing
Nieuws |

DDMA Commissies Telemarketing en Fieldmarketing krijgen versterking

We mogen weer 2 nieuwe commissieleden verwelkomen. Mahmoud Bouga, Clientmanager bij Webhelp Nederland, is toegetreden tot de Commissie Telemarketing. Arjan van de Riet, Algemeen Directeur bij Hof Promotion BV, neemt plaats in de Commissie Fieldmarketing.
Lees meer
Fieldmarketing
Whitepaper |

Handleiding voor werven en collecteren in de 1.5 metersamenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in de openbare ruimte. De handleiding biedt organisaties handvatten over hoe zij activiteiten voor werving, verkoop…
Lees meer
Fieldmarketing
Nieuws |

Lockdown-update: Huis-aan-huiswerving en straatwerving mogelijk

In januari 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat huis-aan-huiswerving en straatwerving niet onder de lockdownregels vallen. Dit is sindsdien het uitgangspunt geweest van de sector en dat blijft zo. Ook tijdens de huidige lockdown is werven en collecteren dus nog mogelijk, uiteraard wel in lijn…
Lees meer
Artificial Intelligence Conversational AI Conversion Rate Optimisation Creative
Artikel |

De grootste trends in data-driven marketing volgens de commissies van DDMA

Welke ontwikkelingen gaan ervoor zorgen dat jouw werk als marketeer in 2022 ingrijpend gaat veranderen? Welke innovaties mag jij echt niet missen? Zoals elk jaar zetten de DDMA-commissies de grootste trends in data-driven marketing voor het nieuwe jaar op een rij.
Lees meer
Fieldmarketing
Nieuws |

DDMA start met Commissie Fieldmarketing

Branchevereniging DDMA heeft er een nieuwe commissie bij, specifiek voor de fieldmarketingsector. DDMA en de Commissie Fieldmarketing willen een toekomstbestendige fieldmarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever borgen. De commissie vormt een goede afspiegeling van de markt met afgevaardigden uit verschillende branches die aan straat- en…
Lees meer
Fieldmarketing
Zelfreguleringscode |

Gedragscode: Code Fieldmarketing

In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) (2015) zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door of namens leden van de branchevereniging DDMA. De GFM heeft tot doel dat fieldmarketing door…