Spring naar content

Achtergrond

Sinds eind vorig jaar is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bezig met een plan om de regels voor telemarketing en huis-aan-huis-werving aan te scherpen. Door bestaande regelgeving te verscherpen wil EZK de druk verminderen die consumenten – volgens cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – ervaren bij een gesprek aan de telefoon of aan de deur. In het originele plan werd gesproken over een afkoelperiode van 24 tot 48 uur, maar na een brief van DDMA en andere branchepartijen verviel dit. Uiteindelijk koos het Ministerie voor een verscherping van het schriftelijkheidsvereiste voor duurovereenkomsten, waarbij de schriftelijke bevestiging niet tijdens een verkoopgesprek mag plaatsvinden.

Zo ziet het plan van EZK eruit

Gisteren, woensdag 28 juni, stuurde Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens het plan als onderdeel van de Consumentenagenda 2023 naar de Tweede Kamer (PDF). Het plan bevat de volgende maatregelen:

  • Fieldmarketing: Nieuw schriftelijkheidsvereiste voor verkoop van duurovereenkomsten aan de deur en op straat. Consumenten moeten na het gesprek de koop per brief of per e-mail bevestigen.
  • Telemarketing: Aanscherping schriftelijkheidsvereiste voor telefonische verkoop van duurovereenkomsten. Consumenten moesten al de koop schriftelijk bevestigen, maar deze handeling mag volgens het plan niet meer tijdens een verkoopgesprek plaatsvinden

Vooralsnog voor alle sectoren

Het plan zou vooralsnog moeten gelden voor alle sectoren. De Minister maakt in de brief naar de Tweede Kamer ook geen specifieke melding van de energiesector. Na een oproep van de ACM in mei ontstond er onrust in de Tweede Kamer over energiewerving. De onrust leidde uiteindelijk tot een motie van Kamerleden Bontenbal en Kröger, waarin zij een verbod op verkoop via telefoon en aan de deur van energiecontracten eisen. Deze motie werd op 27 juni aangenomen door de Kamer. Tegen het Algemeen Dagblad zegt Adriaansens echter dat een verbod haaks staat op vrije marktprincipes: ,,Marktplaatsen zijn er overal, online en op een plein, soms aan de deur. Ik wil vooral een eerlijk speelveld, met deze stap denk ik dat we dat ook voor de energieverkoop goed regelen.”

Standpunt DDMA

Na gesprekken in december en maart sprak DDMA in juni voor de derde keer met EZK. We hebben dezelfde ambitie om misleiding en oneigenlijke druk in verkoopgesprekken te bestrijden. Deze week deden we nog een oproep aan alle partijen in de energiewervingsketen om de bestaande regels beter na te leven. Hiermee willen we consumenten beschermen, maar ook het voortbestaan en de effectiviteit van tele- en fieldmarketing waarborgen. DDMA is ook groot voorstander van verantwoorde regulering. In het gesprek met EZK en een daaropvolgende brief hebben we daarom onze zorgen geuit over de toegevoegde waarde, handhaafbaarheid én onbedoelde gevolgen van de aanscherping van het schriftelijkheidsvereiste. Beter handhaven van én het beter informeren over bestaande regels verdient wat ons betreft dan ook duidelijk de voorkeur boven aanvullende regels die moeilijk te handhaven zijn. We hebben hier toezichthouder Autoriteit Consument & Markt al vaker toe opgeroepen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer op het voorstel van Adriaansens gaat reageren. In haar brief geeft Adriaansens aan verder in gesprek te gaan met marktpartijen en indien nodig te regels te verduidelijken. We houden jullie vanuit DDMA uiteraard op de hoogte van deze gesprekken en de verdere ontwikkelingen.

Frank de Vries

Team lead legal | Senior legal counsel

Ook interessant

Lees meer
ePrivacy Verordening |

Telemarketing alleen nog met toestemming consument

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen dat telemarketing alleen nog toestaat met toestemming. Tijdens de behandeling van de Energiewet is namelijk een voorstel aangenomen dat het…
Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
DDMA |

Vacature: Commissielid DDMA Telemarketing – Goed doel (op vrijwilligersbasis)

Ben jij werkzaam bij een goed doel en verantwoordelijk voor Telemarketing? Heb jij interesse om een belangrijke rol te spelen in het vormgeven en verder professionaliseren van het vakgebied in…