Spring naar content
Filters:
Sorteer op:
Lees meer
AVG Data delen buiten EU Legal Social Media
Nieuws |

Recordboete voor Meta: wat betekent dit voor de marketingsector?

Maandag 22 mei bracht de Ierse Toezichthouder (DPC) naar buiten dat het Facebook’s moederbedrijf Meta de hoogste AVG-boete tot dusver oplegt: 1,2 miljard euro. Na ruim tweeëneenhalf jaar onderzoek concludeert de Ierse toezichthouder (op advies van de Europese koepel EDPB) dat er illegaal persoonsgegevens door…
Lees meer
Influencermarketing Legal
Nieuws |

Commissariaat voor de Media roept op tot betere naleving reclameregels influencers

Een recente steekproef van het Commissariaat voor de Media laat zien dat influencers nog onvoldoende transparant zijn over reclame in hun video’s. Het is goed dat de toezichthouder deze cijfers naar buiten brengt. Dit draagt, naast sectorinitiatieven als influencerregels.com, bij aan meer bewustwording rondom de…
Lees meer
Artificial Intelligence AVG Conversational AI Legal
Artikel |

ChatGPT in één maand tijd verboden en weer toegestaan in Italië

De Italiaanse privacy toezichthouder, Garante, legde op 31 maart OpenAI (de ontwikkelaar van ChatGPT) een verbod op om persoonsgegevens te verwerken van Italiaanse gebruikers. Volgens de Garante had OpenAI onvoldoende waarborgen geïmplementeerd om de privacy van gebruikers te beschermen. Op 28 april gaf de toezichthouder…
Lees meer
Digital Services & Markets Act Legal
Nieuws |

Brancheorganisaties in gesprek met EZK over nationaal toezicht op de Digital Services Act

Met de aanstaande intreding van de Digital Services Act (DSA) is DDMA samen met VIA Nederland, bvA, DDA en Thuiswinkel in gesprek geweest met het Ministerie van Economische Zaken (EZK) over de toewijzing en rol van een nationale toezichthouder van deze wet: de Digital Services…
Lees meer
Data delen buiten EU Digital Analytics Legal Privacy
Nieuws |

Ophef over Facebook tracking-pixel: mag je ‘m nog gebruiken?

Na alle ophef rondom Google Analytics, is nu de Facebook tracking-pixel aan de beurt. De Oostenrijkse privacytoezichthouder heeft zich uitgesproken over het gebruik hiervan naar aanleiding van een klacht van privacyorganisatie NOYB.
Lees meer
DDMA Legal
Nieuws |

DDMA stelt Compliance Comité aan

Branchevereniging DDMA heeft het Compliance Comité in het leven geroepen. Dit onafhankelijke orgaan neemt de taken over van de DDMA Privacy Autoriteit en de Commissie Balanstoets Telemarketing. Daarmee gaat het nieuwe Comité over de toekenning, afkeuring en intrekking van het DDMA Privacy Waarborg en de…
Lees meer
Fieldmarketing Legal
Nieuws |

Herziene Code Fieldmarketing goedgekeurd door DDMA-leden

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart zijn de herziene Code Fieldmarketing en Gedragscode Fieldmarketing unaniem aangenomen door de leden van DDMA. Zodra de Code Fieldmarketing is goedgekeurd door de Stichting Reclamecode (SRC), is deze zelfregulering van kracht voor alle organisaties in Nederland…
Lees meer
Legal
Artikel |

Nieuwe Code en checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames

In februari is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code, onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, is op initiatief van de bond van Adverteerders (bvA) opgesteld, als opvolger van de Milieu Reclame Code. Aanvullend lanceerde bvA deze week een Checklist voor Duurzaamheidsclaims, om…
Lees meer
Influencermarketing Legal
Nieuws |

Reclame voor vapes via influencers verboden

Influencers die vapen in hun content op social media. Het komt steeds vaker voor. In sommige gevallen is dit omdat zij daarvoor betaald zijn. Er zijn in Nederland verkopers actief die (minderjarige) influencers op TikTok en Snapchat benaderen om op grote schaal e-sigaretten (vapes) te…
Lees meer
AVG Digital Analytics E-mail ePrivacy Verordening
Nieuws |

Nieuw oordeel Deense toezichthouder over e-mail pixels

In een onlangs gepubliceerd besluit heeft de Deense toezichthouder (Datatilsynet) een oordeel geveld over het gebruik van e-mail pixels in nieuwsbrieven door een Deens groeifonds. Volgens de toezichthouder heeft het groeifonds geen geldige toestemming verkregen en onvoldoende geïnformeerd over het gebruik van e-mail pixels. Wat…