Overzicht Promotionele kansspelen

Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

tijdschriften

Besluit van 7 mei 2013, houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen).