Spring naar content

Fieldmarketing is de verzamelnaam voor werving op straat en aan de deur. Het omvat directe verkoop, leden-, abonnee- en donateurswerving en het uitdelen van flyers of samples in winkelstraten en winkelcentra. De Code Fieldmarketing wordt gehandhaafd door de Reclame Code Commissie en is algemeen verbindend. Dat wil zeggen: iedereen dient zich te houden aan deze regels. Naast de Code Fieldmarketing heeft DDMA een Code met daarin gedragsregels. Ieder lid van DDMA dat fieldmarketingactiviteiten uitvoert, dient zich te houden aan deze regels. 

Veelgestelde vragen

Als je je houdt aan de relevante regels van de AVG, mag dit. Deze aantekeningen zijn namelijk ook persoonsgegevens. Je dient voor de verwerking van deze gegevens (het opschrijven en opslaan is al een verwerking) vooraf een wettelijke grondslag hebben en een vooraf bepaald doel. Pas hier op voor de persoonlijke notities over bijvoorbeeld de gezondheid van de donateurs, dit zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens en daar heb je altijd uitdrukkelijke toestemming voor nodig om dit te mogen verwerken. 

Ja. De Colportagewet verbiedt colportage voor geldkredieten. Er is een uitzondering. Het verbod geldt niet als de consument het initiatief voor het bezoek heeft genomen. Indien een kredietverstrekker eerst met een consument belt (koud) om hem te vragen of hij geïnteresseerd is in een krediet, ligt het initiatief voor het bezoek in eerste instantie niet bij de consument. De AFM eist in dit geval dat er eerst een offerte wordt verstuurd alvorens er een huisbezoek wordt afgelegd. 

Ja. Dit is vastgelegd in de Colportagewet. Onder colportage/fieldmarketing wordt in deze wet verstaan: huis-aan-huis verkoop en ook huiskamerverkoop (houseparty’s) en bustochten. Een colportagevergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. Vervolgens dient u rekening te houden met het volgende: 

  • Maak voorafgaand aan het gesprek duidelijk dat het uw bedoeling is om iets te verkopen. 
  • Het is verboden om te colporteren bij een consument als u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze niet voldoende draagkracht heeft voor de financiële verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien. 
  • U bent verplicht om de overeenkomst die u heeft afgesloten in tweevoud in een schriftelijke akte vast te leggen, die door beide partijen ondertekend wordt, en waarvan ook beide partijen een exemplaar ontvangen. Als u dit niet doet is de overeenkomst niet geldig. 

De koper heeft het recht om de colportageovereenkomst binnen 8 dagen te ontbinden, zonder opgaaf van reden. 

onze legal specialisten

Heb je het antwoord op jouw vraag hier niet kunnen vinden én ben je lid van DDMA? Bel dan één van onze Legal Counsels (020- 4528 413) of mail je vraag naar legal@ddma.nl. De juristen proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Nog geen lid? Bekijk hier alle voordelen van het DDMA-lidmaatschap.

Allisha Hosli

Junior Legal Counsel

Frank de Vries

Team lead legal | Senior legal counsel

Naomi van der Louw

Legal counsel

Sara Mosch

Legal counsel