Spring naar content

Gedragscode Fieldmarketing

Download (687 KB)

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Handleiding voor werven en collecteren in de 1.5 metersamenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in…
Lees meer
Legal |

Reclamecode: Code voor Telemarketing

In de Reclamecode Telemarketing (2012 – herzien in 2020) staan alle regels die de sector zichzelf oplegt. Deze regels zijn ondergebracht bij de Stichting Reclame Code en worden gehandhaafd door…
Lees meer
Fieldmarketing |

Reclamecode: Code Fieldmarketing

De Code voor Fieldmarketing wordt door de Stichting Reclame Code algemeen verbindend toegepast. Dit wil zeggen dat de CFM geldt voor alle adverteerders die gebruik maken van Fieldmarketing ongeacht of…