Overzicht Privacy Europa

DDMA Privacycode

data-security

De Nederlandse gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van direct marketing.