Overzicht Privacy

DDMA Privacycode

lock

Nederlandse Gedragscode voor het gebruik van Persoonsgegevens in het kader van direct marketing