Overzicht Cookies

Besluit ACM: Last onder dwangsom NPO – juli 2014

Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de Stichting Nederlandse Publieke Omroep wegens overtreding van de verplichtingen opgenomen in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.