Overzicht E-mail

Besluit ACM: Daisycon – oktober 2013

spam

Besluit van Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van boetes ter zake van overtredingen van het spamverbod bepaald in artikel 11.7, eerste lid, en 11.7, vierde lid, van de Telecommunicatiewet.