Overzicht Actueel

Wet: Oneerlijke handelspraktijken

wetbundel

Er zijn meerdere Europese richtlijnen betreffende (online) consumentenrecht. Hierin staat onder andere dat elke vorm van commerciële communicatie herkenbaar dient te zijn, waarbij duidelijk moet zijn wie de adverteerder is. Het ontbreken hiervan kan een misleidende/oneerlijke handelspraktijk opleveren. De ACM houdt toezicht op deze oneerlijke handelspraktijken.