Overzicht Actueel

Vaart in Europese onderhandelingen privacywet

Het zomerreces is voorbij en de politieke arena draait weer op volle toeren. In Brussel wordt het spannend. De onderhandelingen over de nieuwe Europese privacyverordening zijn in volle gang. Deze maand worden de cruciale hoofdstukken II en III besproken. Dat zegt u wellicht niet zoveel, maar hierin staan de artikelen die bepalen of data verzamelen en profileren straks nog opt-out mag. Hier wordt ook toestemming gedefinieerd. Er is een roep om expliciete toestemming, maar wat betekent dat voor alle impliciete cookie consent modellen die wij hebben geïmplementeerd?

Die onderhandelingen, officieel de triloog genoemd, vinden plaats achter gesloten deuren. Om het proces voor u inzichtelijk te maken, heeft onze koepel FEDMA een handige factsheet met tijdslijn gemaakt. Wanneer wordt welk onderwerp besproken, wat zijn de issues voor onze sector, wie zitten er aan de onderhandeltafel en wie zijn de overige stakeholders. Ook leest u wat de standpunten van DDMA zijn in de discussie.

Tijdens de zomer liet ook een andere belangrijke stakeholder zijn licht schijnen over de verordening. De European Data Protection Supervisor (EDPS). Dit is de privacytoezichthouder die moet zorgen dat alle Europese instituties zich aan de privacywet houden. Voorzitter Giovanni Buttarelli vindt dat de burger een betere deal verdient, dus dat transparantie en keuze in het verwerken van persoonsgegevens sterker verankerd moet worden. Ook is er een punt van kritiek op de mate van detail van de verordening. De sector vreest al langer voor hoge administratieve lasten door de uitgebreide documentatieverplichtingen.

Positief is dat Robert Madelin per 1 september is aangetreden als hoofd innovatie van de Europese Innovatie Denktank die Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, adviseert. Madelin maakte zich met Neelie Kroes hard voor een gebruiksvriendelijke oplossing en impliciete toestemming. Ook in zijn nieuwe functie lijkt hij oog te hebben voor het internationale speelveld en het belang van data voor de economie als hij stelt dat wetgeving innovatieve bedrijven niet moet belemmeren.

Lees over deze ontwikkelingen en het standpunt van DDMA in deze Europa update. Wilt u meer achtergrondinformatie, neem ook eens een kijkje in ons juridisch loket. Hier verzamelen wij voor u alle relevante informatie over de belangrijke lobbydossiers. Heeft u vragen of wilt u meepraten, neem dan contact met ons op!

 

Diana Janssen,

 

Directeur DDMA