Overzicht Actueel

UvA start Masterclass Privacy

privacy

Privacy en data zijn veelbesproken thema’s. De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is een uitdaging om bij te blijven. De Universiteit van Amsterdam (UvA) start daarom vanaf september 2018 een Privacy MasterClass. De opleiding gaat in op online privacy, wetgeving, ethiek en organisatie- en consumentenperspectief. DDMA sprak met Bijzonder Hoogleraar Ed Peelen die het programma leidt.

Waarom start de UvA nu met dit privacy programma?

Privacy komt door de invoering van de nieuwe privacywetgeving en de schandalen rondom onder andere Facebook op een eenzijdige manier in de schijnwerpers te staan. De neiging ontstaat dat organisaties het onderwerp op een juridische en defensieve wijze benaderen. En dat is jammer; het onderwerp verdient beter. Onze samenleving kent momenteel snelle ontwikkeling op het gebied van digitale technologie, nieuwe business modellen en organisatievormen. Dat vraagt om een fundamentelere en proactievere bezinning over hoe we elkaars privacy respecteren in een omgeving waarin alles data produceert, alles connected is, off- en online door elkaar heen loopt en scherpe kaders en grenzen verdwijnen. Het is belangrijk voor een organisatie verantwoord te kunnen opereren in het digitale tijdperk.

Welke trends zie je op het gebied van privacy in Nederland?

Nu zie je dat privacy voornamelijk vanuit een juridisch perspectief wordt belicht. We doen er alles aan om binnen de wet te werken en kijken naar wat ‘moet’. Het zou mooi zijn ook stil te staan bij, waar de DDMA ook in gelooft, ‘wat kan?’ en ‘wat moet je willen?’. Twee vragen die iedere organisaties zich zou moeten stellen ten aanzien van data driven marketing.

Hoe zie je Data Driven Marketing veranderen in de komende jaren als gevolg van de ontwikkelingen in privacy?

Soms verbaas je je erover. Zodra iemand in de rol van marketeer stapt, wil hij nog wel eens uit het oog verliezen hoe je in het dagelijks leven elkaars privacy respecteert. Een marketeer heeft er geen enkele moeite mee om in een eerste gesprek te vragen naar leeftijd, adres, enzovoort. Terwijl we dergelijke persoonlijke gegevens in het dagelijks leven pas delen als we langer met elkaar omgaan. Ik hoop dat we datgene wat in het dagelijks leven ‘common practice’ is kunnen doorvertalen naar de praktijk van marketing in een digitaal tijdperk. Zo zou er een goed fundament kunnen ontstaan als vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen. Er komt steeds meer data beschikbaar. Deze data kan steeds beter, sneller en gemakkelijker geanalyseerd worden om in te zetten in interface interacties met relaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als artificial intelligence.

Zie je internationale trends (verschillen) waar data driven marketing op een andere manier ingezet wordt en waar ook een andere houding heerst tov privacy?

Interessant is om te zien dat we niet alleen naar de AVG moeten kijken om te ontdekken hoe je respectvol met andermans privacy moet en kunt omgaan.

In de Verenigde Staten is er een minder strenge privacywetgeving, maar daar zie je dat het consumentenrecht een grotere rol speelt. Regels rondom het nakomen van afspraken, het mogen verwachten van billijk gedrag van de aanbieder kunnen zo, via een andere, bredere aanvliegroute, houvast bieden bij het juridisch verantwoord omgaan met iemands privacy.

Ook in Nederland kan het interessant zijn om deze wet te betrekken in het privacyvraagstuk. Interessant is het ook om de verschillen met China te belichten, waar zoals sommigen zeggen ‘dat privacy niet bestaat’. Het werpt licht op de mogelijkheden van het gebruik van data in het sociale en publieke domein, door overheid en bedrijfsleven, op een wijze die wij niet direct kunnen bedenken, maar ons wel aan het denken kan zetten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving zijn bedoeld om consumenten meer rechten en zeggenschap te geven over de mate waarin hun persoonsgegevens worden gebruikt. Is dit vooral ingegeven door schandalen uit het bedrijfsleven?

De ontwikkeling van de AVG gaat verder terug dan de recente schandalen. Het hele proces van privacy wetgeving heeft meer dan vijf jaar in beslag genomen. Het op een lijn krijgen van alle betrokken partijen vraagt veel tijd. De aanleiding om de vorige wet te herzien, hield verband met de snelle ontwikkeling van de digitale technologie. Er is een ware data explosie; bijna alles genereert data. Deze gegevens zijn bovendien dankzij de connectiviteit ook nog eens gemakkelijker dan ooit te delen. De oude wetgeving voldeed niet meer; ze bood onvoldoende handvatten om op verstandige wijze de privacy van mensen te bewaken.

Welke onderdelen van privacy en online privacy gaan jullie belichten?

De masterclass bestaat uit meerdere onderdelen. Maar laten we er een paar uitpikken. Op het gebied van online gaan we in op sociale media, op locatiegebonden data en data afkomstig van sensoren.
We bekijken wat er met die data allemaal mogelijk is met de huidige stand van de technologie. Denk aan artificial intelligence en datamining.

Ook verkennen we hoe data is in te zetten binnen organisaties (bv in bestaande klantrelaties), maar juist ook breder in de samenleving. Data kan een rol spelen in het slimmer maken van de stad, het vergroten van de mobiliteit bijvoorbeeld. Ook kan deze data een rol spelen in het sociale domein, waar data op verborgen wijze een rol speelt bij het filteren van informatie op bijvoorbeeld social media.

Op welke manier komt de ethische zijde van het privacyvraagstuk terug in de opleiding?

We besteden een hele sessie aan ethiek. Het omgaan met de privacy van je relaties doe je niet alleen omdat het moet en is voorgeschreven in de wet. Je doet het als het goed is ook vanuit een ethisch perspectief, dus stilstaan bij wat wenselijk en fair is ten aanzien van privacy en persoonsgegevens. Wat zijn op dit terrein de normen en waarden en hoe adopteer ik die in mijn organisatie. Het levert concrete handelingsperspectieven op. Wat wel en niet te doen in specifieke situaties.

Welke handvatten biedt de opleiding voor de deelnemers? (wat weet je, wat kan je en welke ervaringen heb je)

Met dit programma willen we de deelnemers privacy vanuit juridisch, ethisch, bedrijfskundig en technisch (digitale technologie) perspectief laten verkennen. Zodat zij een gefundeerd inzicht krijgen over wat er mogelijk is met data. Zoals hoe data helpt om business modellen te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen.
Maar deelnemers krijgen ook een scherper beeld hoe je binnen het kader van mogelijkheden de privacy van relaties weet te respecteren, volgens eigen normen en waarden, binnen de regels van de wet. We brengen de ins en outs van de wet aan bod, gaan in op huidige discussies en helpen een eigen privacybeleid op te zetten.

Gedurende het programma verzamelen we de vraagstukken van deelnemers en gaan hier vervolgens concreet mee aan de slag. In de laatste module staan deze zelfs helemaal centraal.

Praktische informatie

DDMA onderschrijft het belang van goede opleidingen op het gebied van data driven marketing en heeft een afspraak met de UvA dat DDMA leden tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven. DDMA leden ontvangen een korting van €300,- en kunnen bij het aanmelden aangeven lid te zijn van de AUV.

Download hier de brochure voor meer informatie.