Overzicht Actueel

Reactie gevraagd op ACM-leidraad over online beïnvloeding

Vorige week publiceerde ACM de concept-Leidraad ‘Bescherming online consument’. In deze leidraad maakt de ACM duidelijk hoe zij de consumentenregels toepast op veel voorkomende beïnvloedingstechnieken in online beslisomgevingen. De ACM nodigt geïnteresseerden en belanghebbenden uit om te reageren op de conceptleidraad.

De vragen zijn:

  • Vindt u de voorlichting in de leidraad duidelijk en bruikbaar?
  • Heeft u suggesties voor verbetering?
  • Heeft u suggesties voor aanvulling, bijvoorbeeld met nieuwe voorbeelden.

DDMA bereidt ook een reactie voor en vraagt graag jouw input. Je vragen en opmerkingen naar aanleiding van de leidraad kun je uiterlijk donderdag 9 januari 2020 sturen naar marietfeenstra@ddma.nl.

Afternoon Update
Dinsdag 10 december organiseerde DDMA een Afternoon Update over online beïnvloeding. Martin de Munnik (Neurensics), Naomi van der Louw (DDMA) en Guda van Noort (UvA) vertelden over de rol die de hersenen en het onderbewuste spelen in het keuzeproces van consumenten om iets wel of niet te kopen, en hoe je daarvoor mri’s kan inzetten, de wetenschappelijke kijk op online beïnvloeding, en aan welke regelgeving je moet voldoen.

Lees ook dit artikel van Naomi: Online beïnvloeding – dit mag wel en niet volgens de ACM