Overzicht Actueel

Privacyregels belemmeren concurrentiekracht bedrijven

De huidige privacyregelgeving belemmert de economische vooruitgang van Nederland. Bij de start van de Amsterdam Privacy Week doet Diana Janssen, directeur van brancheorganisatie DDMA en voorzitter van de Europese FEDMA, een oproep aan de overheid de wetgeving te vereenvoudigen.

Duidelijkheid in plaats van schijnveiligheid

Vanaf vandaag is Amsterdam een week lang privacy capital of the world. Volgens Janssen is vooral de balans tussen privacy en innovatie belangrijk: “Op dit moment zit Nederland in een spagaat. Enerzijds creëert de overheid een positief klimaat voor startups en staat innovatie terecht hoog op de politieke agenda. Tegelijkertijd bemoeilijken onze ingewikkelde privacyregels innovatie, terwijl ze de consument niet beter beschermen. Het continu moeten vragen om toestemming is niet de oplossing; het creëert schijnveiligheid en roept vooral irritatie op. Bedrijven moeten open zijn over wat ze met de gegevens van consumenten doen en waar ze die voor nodig hebben. Op basis daarvan kunnen mensen zelf bepalen of ze hun gegevens af willen staan.”

Betere concurrentiepositie

De DDMA-directeur noemt vereenvoudiging van de privacyregels én de handhaving daarvan goed voor onze concurrentiepositie. “Data is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in onze economie. Startende bedrijven – en natuurlijk ook het MKB – moeten consumentendata kunnen gebruiken om hun producten onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Zij kunnen op die manier concurreren met bestaande bedrijven die al een grote klantdatabase hebben, maar ook met bedrijven in de Verenigde Staten of de BRIC-landen. En als Amerikaanse of Chinese bedrijven de Nederlandse markt op willen, moeten ze zich aan de Nederlandse regels houden. Een eerlijk speelveld dus.”

Gezien het internationale karakter van datastromen – veel Nederlandse bedrijven slaan hun data op in de cloud – is het volgens Janssen ook cruciaal dat de EU en de VS snel een oplossing vinden voor het datagebruik door de Amerikaanse overheid. “Het Hof van Justitie van de EU heeft de Safe Harbor-regeling vernietigd omdat de Amerikaanse overheid op grote schaal data van Europese burgers verzamelt. Het bedrijfsleven mag van dat overheidsoptreden niet de dupe worden.”

Nieuwe Europese privacywet

Janssen is hoopvol gestemd over de nieuwe Europese privacywet, waarover nu wordt onderhandeld. In het proces is een belangrijke rol voor Nederland weggelegd, als het in januari het voorzitterschap van de EU overneemt. “Een jas die ons als polderkampioen natuurlijk als gegoten zit. Het resultaat is hopelijk een wetgeving die een gebalanceerde afweging maakt tussen het privacybelang van burgers en innovatie, én praktisch toepasbaar is.”