Overzicht Actueel

Praktische juridische tips

mobiel online

In dit document worden de relevante privacywetten die van toepassing zijn voor mobile marketing in Nederland omgezet naar de praktijk. Hierbij wordt de opinie van de Artikel 29-werkgroep (het samenwerkingsverband van alle privacytoezichthouders op de gegevensbescherming in de EU, waaronder het College bescherming persoonsgegevens) in ogenschouw genomen. Het handboek bevat tevens een handige checklist waarmee je kunt controleren of jouw app aan de juridische richtlijnen voldoet.