Overzicht Actueel

Memorie van Toelichting: Aanpassing Telecommunicatiewet 2010 (e-mail en telemarketing)

Telemarketing

In een Memorie van toelichting wordt uitgelegd hoe een wet wel of juist niet geïnterpreteerd moet worden. In dit document zijn de gedachten achter de aanpassingen aan de Telecommunicatiewet in 2010 uiteengezet. Hierin staan onder andere de zogenaamde cookiebepaling en de regels voor e-mail en telemarketing.