Spring naar content

Om de branche voor te bereiden op de nieuwe regels heeft de DDMA Commissie Telemarketing de afgelopen maanden meerdere Digital Talks georganiseerd. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op een Digital Talk over de wetswijziging telemarketing die DDMA en Goede Doelen Nederland op 30 juni 2021 gezamenlijk organiseerden.

Zorg dat je de verruiming goed kunt uitleggen

Alle veranderingen die de nieuwe regels met zich meebrengen hebben we in een eerder artikel over de Telecommunicatiewet op een rij gezet. Ook in de slides van bovengenoemde Digital Talk vind je meer informatie. In dit artikel ga ik alleen in op wat de verruiming van de klantrelatie specifiek voor goede doelen betekent, omdat hier de meeste onduidelijkheid over bestond.

Door een amendement mag de klantrelatie breder worden uitgelegd dan voorheen. Dit betekent dat niet alleen donateurs waarmee een verplichting tot een financiële transactie is ontstaan mogen worden benaderd, maar ook vrijwilligers of bijwoners van een manifestatie. Dit zijn open begrippen die tot nog toe nog niet zijn verduidelijkt, maar dat is ook niet per se nodig. Wanneer we dit namelijk te veel gaan invullen, nemen we ruimte weg zonder dat we weten hoe dit in de praktijk zal gaan lopen.

Wanneer kun je nou gebruikmaken van deze verruiming? Het enige antwoord daarop is: je moet als organisatie goed kunnen uitleggen dat een persoon binnen deze verruiming valt. Ons advies is daarom om goed vast te leggen waarom jullie organisatie denkt dat dit het geval is. Als een toezichthouder dan achteraf onderzoek doet, kun je aantonen dat volgens eigen procedure is gewerkt én waarom de persoon als uitzondering is behandeld o.g.v. de klantrelatie. Het helpt om de personen zo concreet mogelijk te definiëren – denk aan collectecoördinatoren, collectanten of deelnemers aan evenementen. Per doelgroep kun je vervolgens een aanpak bepalen die in lijn ligt met de verwachting van de persoon en op basis daarvan goed omschrijven waarom deze persoon binnen de verruiming valt.

Let op: wanneer je gebruik maakt van de verruiming, betekent dit nog steeds dat je aan de overige vier vereisten uit de Telecommunicatiewet dient te voldoen. De verruiming ziet dus alleen toe op het eerste vereiste.

Heb je een vraag aan de Commissie Telemarketing? Stuur dan een mailtje naar info@ddma.nl. Heb je een juridische vraag en ben je lid van DDMA? Mail dan naar legal@ddma.nl.

Romar van der Leij

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…
Lees meer
AVG |

Reclamevrije abonnementen op Facebook en Instagram: 4 juridische lessen voor paywalls

Recent oordeelde de Europese rechter dat toestemming vereist is voor gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram. Naar aanleiding daarvan kondigt Meta nu een advertentievrije variant van beide diensten aan. Vanaf…
Lees meer
Legal |

Nieuwe cijfers Consumentenbond over ongewenste telefoontjes onderstrepen: goede handhaving noodzakelijk

Uit nieuwe cijfers van de Consumentenbond blijkt vandaag dat veel Nederlanders nog steeds te maken hebben met ongewenste telefoontjes. Dit laat wederom de noodzaak voor goede handhaving door de Autoriteit…