Spring naar content

Om de branche voor te bereiden op de nieuwe regels heeft de DDMA Commissie Telemarketing de afgelopen maanden meerdere Digital Talks georganiseerd. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op een Digital Talk over de wetswijziging telemarketing die DDMA en Goede Doelen Nederland op 30 juni 2021 gezamenlijk organiseerden.

Zorg dat je de verruiming goed kunt uitleggen

Alle veranderingen die de nieuwe regels met zich meebrengen hebben we in een eerder artikel over de Telecommunicatiewet op een rij gezet. Ook in de slides van bovengenoemde Digital Talk vind je meer informatie. In dit artikel ga ik alleen in op wat de verruiming van de klantrelatie specifiek voor goede doelen betekent, omdat hier de meeste onduidelijkheid over bestond.

Door een amendement mag de klantrelatie breder worden uitgelegd dan voorheen. Dit betekent dat niet alleen donateurs waarmee een verplichting tot een financiële transactie is ontstaan mogen worden benaderd, maar ook vrijwilligers of bijwoners van een manifestatie. Dit zijn open begrippen die tot nog toe nog niet zijn verduidelijkt, maar dat is ook niet per se nodig. Wanneer we dit namelijk te veel gaan invullen, nemen we ruimte weg zonder dat we weten hoe dit in de praktijk zal gaan lopen.

Wanneer kun je nou gebruikmaken van deze verruiming? Het enige antwoord daarop is: je moet als organisatie goed kunnen uitleggen dat een persoon binnen deze verruiming valt. Ons advies is daarom om goed vast te leggen waarom jullie organisatie denkt dat dit het geval is. Als een toezichthouder dan achteraf onderzoek doet, kun je aantonen dat volgens eigen procedure is gewerkt én waarom de persoon als uitzondering is behandeld o.g.v. de klantrelatie. Het helpt om de personen zo concreet mogelijk te definiëren – denk aan collectecoördinatoren, collectanten of deelnemers aan evenementen. Per doelgroep kun je vervolgens een aanpak bepalen die in lijn ligt met de verwachting van de persoon en op basis daarvan goed omschrijven waarom deze persoon binnen de verruiming valt.

Let op: wanneer je gebruik maakt van de verruiming, betekent dit nog steeds dat je aan de overige vier vereisten uit de Telecommunicatiewet dient te voldoen. De verruiming ziet dus alleen toe op het eerste vereiste.

Heb je een vraag aan de Commissie Telemarketing? Stuur dan een mailtje naar info@ddma.nl. Heb je een juridische vraag en ben je lid van DDMA? Mail dan naar legal@ddma.nl.

Romar van der Leij

Voormalig Legal counsel | DDMA

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…