Spring naar content
Filters:
Sorteer op:
Lees meer
Legal
Artikel |

European Accessibility Act: Toegankelijkheid wordt in 2025 een verplicht thema voor bedrijven

Vanaf medio 2025 moeten naast (semi-)overheden ook bedrijven zich committeren aan nieuwe toegankelijkheidsvereisten. Hiermee zet de Europese wetgever weer een stapje richting een inclusievere digitale samenleving. Deze ontwikkeling is positief voor mensen met functionele beperkingen aangezien digitale communicatie en interactie onmisbaar zijn geworden. Dit heeft…
Lees meer
Post
Artikel |

Post-case: Persoonlijk contact voor customer én employee experience

De DDMA Commissie Post wil marketeers de toegevoegde waarde van post in de mediamix laten zien. Daarom lichten we regelmatig een case uit van een merk dat goede ervaringen én resultaten met post heeft. Deze keer: Centraal Beheer. We spreken met Jacqueline Segers-van de Scheur,…
Lees meer
E-mail
Artikel |

How Neleman wijnen uses marketing automation for engaging their audience

Neleman wijnen, a leading producer of organic wines, has experienced impressive growth since its founding in 2014 by Derrick Neleman. The company is committed to sustainability and social responsibility, which is reflected in their motto: “Together we drink the world more beautifully.” These core values…
Lees meer
ePrivacy Verordening Privacy Telemarketing
Artikel |

Telemarketing alleen nog met toestemming consument

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen dat telemarketing alleen nog toestaat met toestemming. Tijdens de behandeling van de Energiewet is namelijk een voorstel aangenomen dat het bellen op basis van een (ex-)klantrelatie verbiedt. In dit artikel bespreken we het voorstel en…
Lees meer
Post
Artikel |

Brievenbusreclame en zelfregulering: hier moet je op letten als marketeer

Dat het bereiken van (nieuwe)klanten en donateurs effectief is met post, is een bewezen feit. Recent onderzoek* laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen. Daarbij geeft de consument aan dat post steeds vaker relevante informatie bevat. Dit is mede…
Lees meer
E-mail
Artikel |

Discover the Magic of Interactive Email Marketing

In the rapidly evolving world of digital marketing, brands are constantly competing for consumers’ attention. With hundreds of emails flooding inboxes daily, it’s crucial to stand out and remain relevant. By integrating interactive elements into emails, simple newsletters are transformed into dynamic mini-websites that capture…
Lees meer
Conversational AI E-mail
Artikel |

Mastering WhatsApp marketing automation: Tips and tricks

As marketers, we’re familiar with the classic marketing channels. Email, PPC, SEO, social media, even SMS. But, what about WhatsApp…? WhatsApp isn’t just a personal messaging app, it also boasts marketing automation functionality which is perfect for businesses to communicate and engage with their audience. In…
Lees meer
E-mail
Artikel |

Email Personalization: The Bridge to Seamless Online-Offline Engagement

In today’s hyper-connected world, customers expect a seamless experience, whether they are shopping online from their couch or visiting a brand’s physical retail location. However, creating a cohesive omnichannel experience is easier said than done. One powerful tool that retailers are leveraging to bridge the…
Lees meer
E-mail
Artikel |

How to use AI in email marketing?

If there is one marketing trend we can be sure will continue to dominate, it’s AI tools for content creation and distribution. Within one week of its launch on 30th November 2022, OpenAI’s Chat GPT crossed one million users, a trajectory that is only going…
Lees meer
E-mail
Artikel |

Should you worry about opens and clicks?

Marketers often rely on open-and click rates for quick campaign performance evaluations. Yet these metrics have long been known to be inaccurate. We often believe that things on the internet improve over time. That is not the case with email metrics – they are getting…