Op het moment telt DDMA 13 commissies en 5 fondsenwerving groepen (onder de noemer non-profit). Commissies bestaan uit maximaal 12 leden. Iedere commissie focust zich op zijn eigen expertise. De commissie komt zo’n 6 keer per jaar bijeen om te vergaderen en daarnaast is er ook tussentijds contact over de organisatie van de output. De vergaderingen vinden vrijwel altijd plaats op het kantoor van DDMA in Amsterdam. Interesse in toetreding tot een commissie? Onder het commissie-overzicht vind je meer informatie.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als DDMA-lid kun je solliciteren voor een plek in de commissie. Dit doe je door een (korte) motivatie op basis van de volgende punten te mailen naar Anne Veerle Vaarkamp (avvaarkamp@ddma.nl):

  • Jouw expertise;
  • Jouw bijdrage aan de commissie
  • Op welke manier jouw bijdrage helpt om de sector naar een hoger plan te tillen.

Zodra DDMA deze motivatie heeft ontvangen, beslist de commissie in samenwerking met DDMA of je toegelaten kunt worden tot de commissie. Bij elke commissie proberen wij een zo divers mogelijk team te hebben, om zo een goede representatie van de sector te vormen. Dit kan meespelen in de beslissing of je wel of niet wordt toegelaten.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Een van de voorwaarden voor het toetreden aan een commissie is dat de organisatie waar je werkt lid is van DDMA. Voor alle informatie over het lidmaatschap van DDMA lees je hier meer of kun je contact opnemen met Lieke Wesselius via liekewesselius@ddma.nl.