Overzicht Actueel

Onduidelijkheid over de regels rondom profiling

Vergrootglas

In oktober dit jaar bracht de Artikel 29 Werkgroep (WG29) een concept handleiding uit over profiling en automatische besluitvorming. Dit overkoepelende orgaan van privacy toezichthouders brengt deze documenten uit om te zorgen voor meer duidelijkheid rondom de implementatie van de AVG. Met de beschikbare informatie beantwoorden we in dit tiende en laatste deel van ons voorlichtingstraject de meestgestelde vragen rondom profiling en de AVG. De praktische vraag blijft hoe je als DDMA lid om kan gaan met deze onduidelijkheid.

Vraag hier het document Profiling aan.

De concept handleiding van de WG29 gaat enkele keren in op online adverteren, maar geeft geen specifieke voorbeelden die van toepassing zijn op marketing. Toch spelen profielen een belangrijke rol in onze sector, waardoor de regels vragen oproepen. Een aantal AVG kwesties t.a.v. profiling:

  • Vanaf welk moment moet je in het geval van een CRM systeem of DMP spreken van een ‘profiel’?
  • “De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft”. Op welk moment is daarvan sprake in een marketingcontext?
  • Als er besluiten worden genomen zoals bij het vorige punt bedoeld wordt, dan heeft de betrokkene het recht op ‘nuttige informatie over de onderliggende logica’. Maar hoe leg je een gemiddelde Nederlander uit hoe (bijvoorbeeld) een algoritme een beslissing neemt?

Bij DDMA adviseren we onze leden om behalve het kijken naar de regels ook logisch te blijven nadenken. We geven je de volgende aandachtspunten mee:

  • Duurzame marketing voegt waarde toe, sta stil bij de toegevoegde waarde voor de consument. Op welke manier verbetert dit de klantervaring?
  • Een klantrelatie is gebaseerd op vertrouwen, maak een inschatting van de verwachtingen van de gemiddeld consument, en zorg dat je hier rekening mee houdt.
  • De creepy-test: voelt mijn marketing eng aan als ik het uitleg aan een gemiddelde consument?
  • Stel jezelf ten slotte de vraag: zou ik mezelf hier als consument prettig bij voelen?

Door deze vragen te beantwoorden en gebruik te maken van common sense, kun je omgaan met de onduidelijkheid die de AVG met zich meebrengt. DDMA houdt ondertussen de laatste juridische ontwikkelingen voor je in de gaten. Houdt onze communicatie dus in de gaten voor de laatste updates.

Wil je onze juridische uitleg over profiling ook lezen? Check dan nu onze AVG pagina om alle delen van de AVG voorlichting aan te vragen.