Spring naar content
Filters:
Sorteer op:
Lees meer
Legal Nudging
Legal documentatie |

Template: Besliskader nudging in online marketing

Beïnvloeding is van alle tijden. Nudging is het verleiden van een consument om tot een keuze of koop over te gaan. Consumenten zijn zich er in de regel niet van bewust dat ze beïnvloed worden. Dit kan ervoor zorgen dat ze keuzes maken die ze…
Lees meer
Legal
Legal documentatie |

Wanneer ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de AVG? Doe de quiz!

Volgens de AVG ben je verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer je de doelen en de middelen voor die verwerking bepaalt. Als verantwoordelijke moet jij zorgen voor de juiste grondslag (bijvoorbeeld toestemming) en dat je goed informeert over wat je precies gaat doen met…
Lees meer
Legal Social Media
Legal documentatie |

Pixel perfect: weet jij wat wel en niet mag? Doe de quiz!

De GDPR (of AVG in het Nederlands) is niets nieuws meer. Dat neemt echter niet weg dat het toepassen van deze wet nog steeds een complexe aangelegenheid is. Daarom heeft de DDMA Commissie Social Media de handen in één geslagen met DDMA’s legal team om…
Lees meer
Legal
Legal documentatie |

Mag je klantdata gebruiken voor Custom Audiences? Doe de quiz

De GDPR (of AVG in het Nederlands) is niets nieuws meer. Dat neemt echter niet weg dat het toepassen van deze wet nog steeds een complexe aangelegenheid is. Daarom heeft de DDMA Commissie Social Media de handen inéén geslagen met DDMA’s legal team om de…
Lees meer
AVG Data delen buiten EU Legal
Legal documentatie |

Template: Data Transfer Impact Assessment (alleen voor leden)

In de Schrems II-uitspraak is door de hoogste Europese rechter bepaald dat data zonder geldig adequaatheidsbesluit alleen gedeeld kan worden als er onderzoek wordt gedaan naar het beschermingsniveau in het ontvangende land. Dit wordt ook wel een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) genoemd. Het uitvoeren…
Lees meer
Cookies Digital Analytics Legal Privacy
Legal documentatie |

Explained: Google Analytics zonder toestemming

Veel websites plaatsen een Google Analytics-cookie om data te verzamelen over het gedrag van bezoekers. Dat is nuttig en efficiënt, maar heeft ook juridische gevolgen. In deze DDMA Explained: Google Analytics leggen we uit hoe je de privacy van websitebezoekers kunt beschermen zonder dat je…
Lees meer
AVG Legal
Legal documentatie |

Template: beoordeling gerechtvaardigd belang (alleen voor leden)

Het gerechtvaardigd belang is een van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee je persoonsgegevens kan verwerken voor marketingdoeleinden. Deze grondslag vereist een doordachte afweging tussen het privacybelang van de betrokkene en het zakelijke belang van jouw organisatie. Zo’n belangenafweging maken is best…
Lees meer
Conversion Rate Optimisation Legal
Legal documentatie |

Checklist: Privacyvriendelijk AB-testen zonder toestemming

De implementatie van privacywet- en regelgeving in de dagelijkse werkzaamheden is voor marketeers en analisten niet altijd even duidelijk. Met de uitzonderingsregels voor analytics-systemen ontstaan ook vragen met betrekking tot het uitvoeren van AB-testen. Daarom hebben we een checklist opgesteld die je helpt privacyvriendelijk en…
Lees meer
Legal Social Media
Legal documentatie |

Explained: Custom Audiences

Voor marketeers is de inzet van Custom Audiences een populaire manier om gericht doelgroepen te bereiken. Facebook is de bekendste en meest gebruikte aanbieder van deze dienst, maar ook Twitter en sinds kort Instagram bieden een vergelijkbare advertentietool aan. Voor veel organisaties zijn de regels…
Lees meer
AVG Data delen buiten EU Legal
Legal documentatie |

Explained: Data delen buiten de EU

Op 16 juli 2020 zette het Europese Hof van Justitie een streep door het Privacy Shield, de opvolger van het in 2015 ongeldig verklaarde Safe Harbor. Dit zorgt ervoor dat de doorgifte van data aan ruim 5.500 Amerikaanse organisaties (waaronder de meest gebruikte marketingtools) per…