Spring naar content

Het aantal klachten bij de Reclame Code Commissie over duurzaamheidsclaims is de laatste jaren gegroeid. Dit laat zien hoe belangrijk het is om doordacht en eerlijk over duurzaamheid te communiceren. Daarom is de Milieu Reclame Code (MRC) nu gemoderniseerd naar Code voor Duurzaamheidsreclame, met een nieuwe set regels op basis waarvan merken verantwoord over hun bijdrage aan verduurzaming kunnen communiceren. De nieuwe code is in lijn met de Leidraad Duurzaamheidsclaims van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Geen misleiding en aantoonbaar juist

De MRC gold alleen voor milieuclaims, de geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims, dus ook ethische. De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is. Het gebruik van correcte claims is van groot belang om consumenten te helpen duurzame keuzes te maken en je geloofwaardigheid als merk behouden.

Gids en checklist voor verantwoord gebruik van duurzaamheidsclaims

Om merken te helpen alle regels te begrijpen en hun duurzaamheidsreclames te onderbouwen, heeft bvA als aanvulling op de Code een Gids en een Checklist voor duurzaamheidsclaims gepubliceerd. De inhoud is gebaseerd op Global Guidance for Environmental Claims van de World Federation of Advertisers (WFA). De Gids is alleen beschikbaar voor bvA-leden, de Checklist is voor iedereen toegankelijk.

Op de hoogte blijven

Erik Molkenboer

Teamlead content & community

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Nieuwe Code en checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames

In februari is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code, onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, is op initiatief van de bond van Adverteerders (bvA) opgesteld, als opvolger…
Lees meer
Influencermarketing |

Reclame voor vapes via influencers verboden

Influencers die vapen in hun content op social media. Het komt steeds vaker voor. In sommige gevallen is dit omdat zij daarvoor betaald zijn. Er zijn in Nederland verkopers actief…
Lees meer
AVG |

Nieuw oordeel Deense toezichthouder over e-mail pixels

In een onlangs gepubliceerd besluit heeft de Deense toezichthouder (Datatilsynet) een oordeel geveld over het gebruik van e-mail pixels in nieuwsbrieven door een Deens groeifonds. Volgens de toezichthouder heeft het…