Spring naar content

Het aantal klachten bij de Reclame Code Commissie over duurzaamheidsclaims is de laatste jaren gegroeid. Dit laat zien hoe belangrijk het is om doordacht en eerlijk over duurzaamheid te communiceren. Daarom is de Milieu Reclame Code (MRC) nu gemoderniseerd naar Code voor Duurzaamheidsreclame, met een nieuwe set regels op basis waarvan merken verantwoord over hun bijdrage aan verduurzaming kunnen communiceren. De nieuwe code is in lijn met de Leidraad Duurzaamheidsclaims van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Geen misleiding en aantoonbaar juist

De MRC gold alleen voor milieuclaims, de geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims, dus ook ethische. De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is. Het gebruik van correcte claims is van groot belang om consumenten te helpen duurzame keuzes te maken en je geloofwaardigheid als merk behouden.

Gids en checklist voor verantwoord gebruik van duurzaamheidsclaims

Om merken te helpen alle regels te begrijpen en hun duurzaamheidsreclames te onderbouwen, heeft bvA als aanvulling op de Code een Gids en een Checklist voor duurzaamheidsclaims gepubliceerd. De inhoud is gebaseerd op Global Guidance for Environmental Claims van de World Federation of Advertisers (WFA). De Gids is alleen beschikbaar voor bvA-leden, de Checklist is voor iedereen toegankelijk.

Op de hoogte blijven

Erik Molkenboer

Teamlead content & community

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Boete DGB Energie voor misleidende telefonische verkoop door intermediairs bevestigd door rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde energieleverancier DGB Energie vorig jaar juni een boete op van 400.000 euro op, wegens het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van…
Lees meer
Cookies |

Legal whitepaper: MarTech in een privacy-first wereld (alleen voor leden)

Al enige tijd zien we in het marketinglandschap een verschuiving plaatsvinden naar een méér ‘privacy-first’ wereld. Deze verschuiving heeft grote impact en vereist als organisatie een aanpassing van je marketingstrategie…
Lees meer
AVG |

Rechtbank schuift boete DPG Media over identificatieplicht van tafel

Vorig jaar januari heeft de de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) DPG een boete opgelegd van €525.000. Volgens de privacytoezichthouder gebruikte DPG onterecht kopieën van identiteitsbewijzen als verificatiemiddel wanneer iemand zijn persoonsgegevens…