Spring naar content
Filters:
Sorteer op:
Lees meer
Legal Nudging
Artikel |

Vaststellen verkoopprijzen: waar let de ACM op?

Sinds 1 januari 2023 is het verboden om gebruik te maken van ‘schijnkortingen’. Toch constateert de ACM dat consumenten nog regelmatig op deze manier worden misleid. Dit soort misleiding wordt ook wel een ‘dark pattern’ genoemd. Naar verwachting zal de handhaving op dit onderwerp gaan…
Lees meer
Experimentation & Optimisation Legal Nudging
Artikel |

ACM spreekt webshops aan op gebruik dark patterns

41 webshops zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangesproken op het gebruik van dark patterns op hun website. Het ging in dit geval om misleidende countdown timers. De webshops zetten naast een aanbieding een klokje dat aftelt met bijvoorbeeld ‘Over 2 uur verloopt…
Lees meer
Legal Nudging
Artikel |

De 5 belangrijkste regels over nudging van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft begin november een bijgewerkte versie van de Leidraad Bescherming online consument (Leidraad) gepubliceerd. In de Leidraad legt de ACM uit hoe de toezichthouder consumentenwetgeving toepast op online beïnvloeding van (koop)beslissingen door consumenten. Hierin zijn nieuwe regelgeving en actuele…
Lees meer
Legal Nudging
Artikel |

Template: Decision nudging framework in online marketing

Persuasion is something that has been with us throughout time. Nudging is the enticement of a consumer towards making a certain choice or purchase. As a rule, consumers are not aware they’re being persuaded, which can cause them to make choices they didn’t really want…
Lees meer
Legal Nudging
Nieuws |

ACM publiceert update leidraad Bescherming online consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze week een bijgewerkte versie van de leidraad Bescherming online consument (Leidraad) gepubliceerd. De eerste versie van de Leidraad komt alweer uit 2020. In de Leidraad legt de ACM uit hoe de toezichthouder consumentenwetgeving toepast bij online beïnvloeding…
Lees meer
Legal Nudging
Artikel |

Template: Besliskader nudging in online marketing

Beïnvloeding is van alle tijden. Nudging is het verleiden van een consument om tot een keuze of koop over te gaan. Consumenten zijn zich er in de regel niet van bewust dat ze beïnvloed worden. Dit kan ervoor zorgen dat ze keuzes maken die ze…
Lees meer
Data-ethiek Experimentation & Optimisation Legal Nudging
Artikel |

Dark patterns – wat mag wel en niet volgens de EDPB

De European Data Protection Board (EDPB – koepel van alle Europese privacytoezichthouders) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het herkennen en vermijden van dark patterns op sociale media. De guideline is gericht aan socialmediaplatforms, dus heeft geen directe invloed op de marketingpraktijk van jouw organisatie. Wel…
Lees meer
Data-ethiek Legal Nudging Privacy
Nieuws |

ACM vraagt input voor vernieuwing leidraad Bescherming online consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd de in 2020 gepubliceerde leidraad Bescherming online consument te gaan actualiseren. Die aanpassing is volgens de ACM nodig omdat de digitale wereld zich snel ontwikkelt en er sinds de publicatie van de leidraad veel is veranderd op…
Lees meer
Digital Services & Markets Act Legal Nudging
Artikel |

Voorstel Digital Services Act goedgekeurd, zonder algeheel verbod op gerichte reclame

Het Europees Parlement heeft een aangepaste versie van het voorstel voor de Digital Services Act (DSA) goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn verlichting van lasten voor micro- en kleine ondernemingen, meer transparantie over en keuzemogelijkheden voor gepersonaliseerd adverteren, een verbod op gerichte reclame op minderjarigen en…
Lees meer
Legal Nudging
Artikel |

Nieuwe guidance over Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken – ook voor de digitale sector

De Europese Commissie heeft onlangs een update gepubliceerd van de richtsnoeren bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (Richtlijn OHP). Het document geeft handige informatie bij de interpretatie en toepassing van de regels uit de richtlijn, ook voor de digitale sector. In dit artikel leg ik uit…