Spring naar content

Achtergrond: Digital Services Act

De Europese Commissie heeft in december 2020 een voorstel gedaan voor een pakket van nieuwe regels voor digitale diensten in de Europese Unie. Onderdeel van dat pakket zijn de Digital Services Act  en de Digital Markets Act (DMA). De DSA en DMA hebben twee doelen: het creëren van een veiligere digitale ruimte, waarin de fundamentele rechten van gebruikers worden beschermd, en het creëren van een level playing field voor bedrijven die digitale diensten aanbieden. Zo’n level playing field moet innovatie, groei en concurrentie bevorderen. Met het oog op het bereiken van deze doelen bevatten de DSA en de DMA onder andere regels over de verspreiding van illegale goederen diensten en content. Ook de verspreiding van desinformatie en schadelijke content wordt in de voorgestelde wetgeving gereguleerd. Lees hier meer over het eerdere Commissievoorstel voor de DSA en de DMA.

Belangrijkste wijzigingen in goedgekeurd voorstel

Recent heeft het Parlement een aangepaste versie van de DSA goedgekeurd. Dat gebeurde met een grote meerderheid: 530 Europarlementsleden stemden voor, 78 tegen en 80 onthielden zich van stemming. Het Parlement heeft verschillende wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Een kleine greep uit belangrijke wijzigingen voor de datagedreven marketingsector hebben wij hieronder op een rij gezet:

  • Het Parlement wil bepaalde DSA-verplichtingen niet laten gelden voor micro- en kleine ondernemingen;
  • Ten aanzien van gepersonaliseerd adverterenzijn door het Parlement regels voorgesteld die moeten zorgen voor meer transparantie en keuzemogelijkheden. Zo stelt het Parlement voor dat informatie moet worden verstrekt over hoe met verkregen gegevens geld wordt verdiend;
  • Het Parlement stelt een absoluut verbod voor op de verwerking van gegevens van minderjarigen. Daarnaast heeft het Parlement ook gestemd voor een totaalverbod op targeting met gebruik van speciale categorieën van gegevens waardoor kwetsbare groepen gerichte advertenties te zien kunnen krijgen;
  • Online platforms mogen van het Parlement niet gebruik maken van dark patterns waar gebruikers door misleid kunnen worden.

De volgende stap: triloogonderhandelingen

Nu het Parlement heeft ingestemd met een concepttekst voor de DSA zijn de triloogonderhandelingen van start gegaan. Tijdens deze onderhandelingen zitten het Parlement, de Commissie en de Europese Raad met elkaar om tafel om tot een uiteindelijke wettekst te komen. De onderhandelaars van alle betrokken EU-instanties ambiëren het bereiken van een akkoord eind maart. Zoals altijd bij de totstandkoming van (EU-)wetgeving is het de vraag of dat haalbaar is. Wij houden dat proces goed in de gaten en houden je op de hoogte.

Ben je lid van DDMA en heb je een vraag over de Digital Services Act en de mogelijke gevolgen ervan voor de praktijk? Mail dan naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

Advocaat en senior legal counsel bij DDMA

Ook interessant

Lees meer
Data, Decisions & Engagement |

Server-side tag management bij HelloFresh als essentiele factor om privacy en compliance te waarborgen

HelloFresh heeft onlangs de switch gemaakt naar server-side tagging. Het heeft ervoor gezorgd dat de maaltijdbezorger veel meer controle heeft over de tracking op hun platform dat in meer dan…
Lees meer
AVG |

KNLTB-zaak over gerechtvaardigd belang naar hoogste EU-rechter

In 2020 legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete op aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Volgens de AP heeft de KNLTB onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van KNLTB-leden…
Lees meer
AVG |

Hoe is het eigenlijk met… de e-Privacyverordening?

De Europese wetgever introduceert het ene wetgevingsvoorstel over online reclame en marketing na het andere. Interessant genoeg is het ene wetsvoorstel snel klaar, terwijl vergelijkbare voorstellen jaren ogenschijnlijk bewegingsloos in…