Spring naar content

Achtergrond: leidraad Bescherming online consument

De ACM heeft al langer in het vizier dat er veel tactieken bestaan om online koopgedrag van consumenten te beïnvloeden. Voor zowel het bedrijfsleven als consumenten is niet altijd duidelijk wanneer verleiden over gaat in misleiden. Om die reden heeft de ACM de leidraad Bescherming online consument opgesteld. In de leidraad maakt de ACM duidelijk hoe de toezichthouder consumentenregels toepast op online beïnvloedingstechnieken. Onderwerpen die in de leidraad aan de orde komen zijn bijvoorbeeld informatieverplichtingen over prijzen, gepersonaliseerde aanbiedingen, schaarste-aanduidingen, zoekresultaten, online reviews, online games en lootboxes.

Vernieuwing van de leidraad

De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Ook is er sinds de publicatie van de leidraad veel veranderd op het gebied van wetgeving en rechtspraak over onderwerpen ten aanzien van beïnvloeding van de online consument. Daarom is de ACM de leidraad op dit moment aan het vernieuwen.

Meedenken over vernieuwing

De ACM heeft partijen uitgenodigd mee te denken over de vernieuwing van de leidraad. De ACM wil in dat kader graag antwoord op twee concrete vragen:

  1. Hoe kan de ACM de leidraad beter laten aansluiten op de praktijk van mensen en bedrijven die zich bezighouden met de beïnvloeding van consumenten en het ontwerp van beslisomgevingen (denk bijvoorbeeld aan marketeers, designers en compliance officers)?
  2. Zijn er onderwerpen die geen of onvoldoende aandacht krijgen in de huidige versie van de leidraad? Zo ja, hoe kan de ACM deze in de leidraad meenemen?

DDMA is voornemens op de oproep van de ACM te reageren. Ben je lid van DDMA en heb je input over de leidraad? Stuur dan uiterlijk 28 april een e-mail naar legal@ddma.nl.

Martijn Poulus

IT Privacy Advocaat | The Data Lawyers

Ook interessant

Lees meer
Cookies |

DDMA start Deep Dive-serie over Omnichannel klantengagement in een privacy-first wereld

Data-driven marketing is op dit moment met een ongekende transformatie bezig. Tech-partijen nemen privacybevorderende maatregelen, wetgeving wordt strenger en consumenten zijn zich steeds bewuster van datagebruik. Daarom organiseren de DDMA…
Lees meer
Experimentation & Optimisation |

ACM publiceert definitieve leidraad online beïnvloeding

De ACM publiceert vandaag de definitieve Leidraad ‘Bescherming van de online consument’. In de Leidraad stelt de ACM de grenzen vast waar ‘online verleiding’ overgaat in ‘misleiding’. Het tegengaan van…
Lees meer
Experimentation & Optimisation |

Online beïnvloeding – Dit mag wel en niet volgens de ACM

Waar ligt de grens tussen beïnvloeding en misleiding? Voor organisaties is dit soms lastig te beoordelen. De deze week gepubliceerde Leidraad van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft hier…