Overzicht Cookies

Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics – maart 2015

Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Anlytics

Handleiding om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen. Als er geen toestemming gevraagd wordt voor het plaatsen van deze analytische cookies, zijn deze stappen nodig om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen.