Overzicht Actueel

Telemarketing wordt opt in

Code Telemarketing

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, presenteerde vandaag om 10 uur haar consumentenagenda. Eén van de bekendmakingen betreft het kanaal telemarketing. Staatssecretaris Mona Keijzer kondigde aan dat zij zal inzetten op een wijziging naar een “opt in” bij de invoering van de ePrivacy Verordening. Dat laatste zou kunnen betekenen dat het Bel-me-niet Register verdwijnt en telemarketing alleen nog mag op basis van toestemming van de consument.

DDMA vindt het terugdringen van irritatie bij de consument en een gezonde klantrelatie erg belangrijk. Daarom zijn DDMA (mede namens Goede Doelen Nederland) en de Klanten Service Federatie al ruim een jaar in gesprek met Economische Zaken en Klimaat over onder meer de invoering van de ePrivacy Verordening en dan met name een aantal gevoelige onderdelen hieruit, te weten:

  • Telemarketing opt in vs. opt out
  • Een beperking op de termijn van de klantrelatie
  • Een prefix (088-telemarketing) meesturen bij het uitbellen voor commerciële doeleinden.

Een beperking op de klantrelatie en een prefix bij telemarketing komen er vooralsnog niet. De sector krijgt de tijd om de irritatie in het kanaal verder te verlagen door aanpassing van de zelfregulering. Hierover hebben DDMA en de KSF en EZK overeenstemming kunnen bereiken. DDMA en KSF zijn blij met dit resultaat. “Opt in” is weliswaar een verzwaring van de regels, maar met een Bel-me-niet Register waar ruim 10 miljoen mensen in staan is “opt out” bijna gelijk aan “opt in”. Dat de klantrelatie nog niet wordt beperkt, is een groot winstpunt en een prefix voor telemarketing zou het kanaal mogelijk verlammen.

DDMA en KSF gaan nu in gesprek met hun achterbannen over aanpassingen in de zelfregulering. Ook blijven de brancheorganisaties in dialoog met EZK. De sector zal een goede balans moeten vinden tussen de commerciële inzet van de telefoon en het beperken van irritatie bij de consument. De zwaardere maatregelen zijn namelijk nog niet geheel van tafel.

 

  • Deze nieuwe regel gaat gelden zodra de ePrivacy Verordening van kracht gaat. Let op, de tekst van de ePV is nog niet definitief. Ga naar de DDMA ePrivacy pagina voor meer informatie over o.a. deze tijdlijn: