Spring naar content

Google heeft het in hun policy over twee categorieën: (1) het niet (goed) uitvragen van toestemming of (2) het niet (goed) informeren Van betrokkenen.

Informeren

Het kan zijn dat Google je heeft gemaild omdat je betrokkenen niet (volledig) informeert over het plaatsen van cookies voor gepersonaliseerde advertenties. Dit kan ook al het geval zijn als je niet goed aangeeft welke derde partijen (waaronder Google zelf) ook toegang hebben tot de gebruikersgegevens die op jouw website gegevens verzamelen.

Toestemming

Het kan ook zijn dat cookies al worden geplaatst zonder dat hiervoor geldige toestemming is verkregen. Toestemming is één van de zes rechtsgronden waarop je je verwerking kunt baseren binnen de kaders van de AVG. Het verkrijgen van geldige toestemming is niet zomaar gedaan, daarvoor moet je aan best wel veel vereisten voldoen. DDMA heeft hiervoor een checklist opgesteld. Hier moet de uitvraag van toestemming via jouw cookiebanner ook aan voldoen. Kort samengevat moet toestemming altijd voldoen aan de volgende vereisten:

  • Vrij;
  • Geïnformeerd, zie het kopje hierboven;
  • Ondubbelzinnig; en
  • Per doel apart (specifiek).

Daarnaast moet je:

  • Kunnen tonen dat er daadwerkelijk toestemming is gegeven;
  • Het mogelijk maken dat toestemming altijd kan worden ingetrokken.  Intrekken moet even makkelijk zijn dan het geven ervan;
  • Geen nadelige gevolgen verbinden aan het intrekken of niet geven van toestemming.

Waarom krijgen organisaties deze mail?

De reden dat Google mailt is dat als het bovenstaande niet goed is geregeld er compliance-risico’s voor zowel websitehouders als Google zelf bestaan. Als je niets verandert en niet reageert op de mail, krijg je geen toegang meer tot je account bij Google. Google probeert hiermee iedereen die gebruikmaakt van advertentiecookies de goede kant op te sturen.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

Google krijgt miljoenenboete voor verstrekken persoonsgegevens aan derde partij

De Spaanse privacytoezichthouder (AEPD) heeft Google onlangs een boete van 10 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder heeft Google in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming persoonsgegevens verstrekt aan een…
Lees meer
AVG |

Vraagt Google om meer compliance? Zo verbeter jij je cookie-uitvraag

De afgelopen tijd heeft Google op grote schaal mails uitgestuurd naar organisaties over cookie-compliance, met name naar klanten die gebruikmaken van cookies voor personalisatie van advertenties. Google geeft aan dat…
Lees meer
AVG |

Privacy Shield 2.0: de oplossing voor het datadoorgiftedossier?

Sinds 2020 is er onduidelijkheid over doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten (VS). Verschillende Europese privacytoezichthouders onderzoeken daarom of het gebruik van Google Analytics vanwege overzeese datadoorgifte in strijd…