Spring naar content

Google heeft het in hun policy over twee categorieën: (1) het niet (goed) uitvragen van toestemming of (2) het niet (goed) informeren Van betrokkenen.

Informeren

Het kan zijn dat Google je heeft gemaild omdat je betrokkenen niet (volledig) informeert over het plaatsen van cookies voor gepersonaliseerde advertenties. Dit kan ook al het geval zijn als je niet goed aangeeft welke derde partijen (waaronder Google zelf) ook toegang hebben tot de gebruikersgegevens die op jouw website gegevens verzamelen.

Toestemming

Het kan ook zijn dat cookies al worden geplaatst zonder dat hiervoor geldige toestemming is verkregen. Toestemming is één van de zes rechtsgronden waarop je je verwerking kunt baseren binnen de kaders van de AVG. Het verkrijgen van geldige toestemming is niet zomaar gedaan, daarvoor moet je aan best wel veel vereisten voldoen. DDMA heeft hiervoor een checklist opgesteld. Hier moet de uitvraag van toestemming via jouw cookiebanner ook aan voldoen. Kort samengevat moet toestemming altijd voldoen aan de volgende vereisten:

  • Vrij;
  • Geïnformeerd, zie het kopje hierboven;
  • Ondubbelzinnig; en
  • Per doel apart (specifiek).

Daarnaast moet je:

  • Kunnen tonen dat er daadwerkelijk toestemming is gegeven;
  • Het mogelijk maken dat toestemming altijd kan worden ingetrokken.  Intrekken moet even makkelijk zijn dan het geven ervan;
  • Geen nadelige gevolgen verbinden aan het intrekken of niet geven van toestemming.

Waarom krijgen organisaties deze mail?

De reden dat Google mailt is dat als het bovenstaande niet goed is geregeld er compliance-risico’s voor zowel websitehouders als Google zelf bestaan. Als je niets verandert en niet reageert op de mail, krijg je geen toegang meer tot je account bij Google. Google probeert hiermee iedereen die gebruikmaakt van advertentiecookies de goede kant op te sturen.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

Privacy Shield 2.0: President Biden ondertekent decreet ter bescherming persoonsgegevens EU-burgers 

Het dossier rondom doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie (EU) krijgt weer een nieuw hoofdstuk. De Amerikaanse president Biden heeft op 7 oktober een presidentieel decreet (of…
Lees meer
AVG |

Deense privacytoezichthouder beantwoordt prangende vragen over Google Analytics

In navolging van de Franse toezichthouder (CNIL) heeft ook de Deense toezichthouder (Datatilsynet) FAQ’s gepubliceerd over het gebruik van Google Analytics. Hierin geeft de toezichthouder antwoord op prangende vragen zoals…
Lees meer
AVG |

Europees oordeel over gerechtvaardigd belang eindelijk in zicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tennisbond KNLTB onlangs een boete opgelegd. Aan die boete ligt een omstreden visie van de AP op commerciële belangen bij de verwerking van persoonsgegevens ten…