Spring naar content

Meer vertrouwen bij klanten

Organisaties die meer uitgaven aan privacy- en gegevensbescherming melden dat zij hier op verschillende gebieden voordeel van ervaren. Zo kan er intern efficiënter gewerkt worden als er meer grip is op data en bevordert het agile werken en innovatie. Maar ook buiten de organisatie leidt het tot voordelen. De deelnemende organisaties rapporteerden dat het bedrijf interessanter werd voor investeerders, en wellicht het belangrijkste voordeel: de loyaliteit en het vertrouwen bij klanten gaat omhoog. Dit zijn voordelen waarvan voorheen al vaker werd aangenomen dat er een positief effect zou zijn, wat hier ook daadwerkelijk wordt bevestigd.

Hogere return on investment

Door de uitgaven en de voordelen in beeld te brengen kan de Return On Investment (ROI) berekend worden. De deelnemende organisaties (2543) zijn ingedeeld in drie categorieën ‘accountability score’, berekend aan de hand van het ‘Accountability Wheel’ van het Centre for Information Policy (CIPL). Bij het afzetten van de investering tegen de voordelen blijkt dat de voordelen 2,3 keer zo groot zijn als de uitgaven in de laagste categorie ‘accountability’. In de hoogste categorie is het gemiddeld 3,1 keer zoveel. Positief hieraan is dat als organisatie in eerste instantie dus niet heel hoog hoeft te scoren op ‘accountability’ om voordelen te ervaren van investeringen in privacy- en gegevensbescherming. De investeringen betalen zich dus snel uit.

In het rapport dat terugblikt op 2020, is duidelijk te zien dat de pandemie veel invloed heeft gehad op het belang van privacy- en gegevensbescherming in organisaties. Veel organisaties kregen financieel een forse klap, wat waarschijnlijk effect gehad heeft op de bestedingsruimte. Desondanks vond er een verdubbeling plaats van privacybudgetten, naar een gemiddelde van 2,4 miljoen onder de ondervraagde organisaties. De ROI ging gemiddeld omlaag, toch meldde 35% van de deelnemers nog een ROI van 2x op iedere euro die werd uitgegeven aan privacy- en gegevensbescherming.

Minder datalekken

Om het effect van investeringen in gegevensbescherming uit te lichten, is er specifiek gekeken naar datalekken. Daaruit blijkt dat organisaties met een hoog niveau van accountability twee keer minder datalekken meemaken. Ook zijn de kosten aanzienlijk lager wanneer er toch een datalek is: bij organisaties met een hoog niveau van accountability worden bij een datalek 28% minder gegevens gelekt en zijn de kosten 10% lager.

Commerciële voordelen van investeren in privacy

Concluderend maakt het onderzoek duidelijk dat organisaties met een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van privacy daar commercieel voordeel van ondervinden. Ook zijn ze beter in staat om mee te bewegen met veranderende wetten en technologische ontwikkelingen in de wereld. Het is dan ook goed nieuws én begrijpelijk dat organisaties steeds meer in privacy investeren.

Ben je benieuwd naar de volledige versie van de onderzoeken? Je kunt ze hier vinden:

Wil je weten hoe consumenten denken over data en privacy? Bekijk dan de DDMA Privacy Monitor.

Ook interessant

Lees meer
Artificial Intelligence |

ChatGPT in één maand tijd verboden en weer toegestaan in Italië

De Italiaanse privacy toezichthouder, Garante, legde op 31 maart OpenAI (de ontwikkelaar van ChatGPT) een verbod op om persoonsgegevens te verwerken van Italiaanse gebruikers. Volgens de Garante had OpenAI onvoldoende…
Lees meer
Data delen buiten EU |

Ophef over Facebook tracking-pixel: mag je ‘m nog gebruiken?

Na alle ophef rondom Google Analytics, is nu de Facebook tracking-pixel aan de beurt. De Oostenrijkse privacytoezichthouder heeft zich uitgesproken over het gebruik hiervan naar aanleiding van een klacht van…
Lees meer
AVG |

DDMA Privacy Monitor 2023: 6 aanbevelingen om de consument centraal zetten en te overtuigen van de voordelen van data-uitwisseling

Ondanks een gebrek aan (parate) kennis, hebben Nederlandse consumenten een pragmatischere houding gekregen ten aanzien van het delen van persoonlijke data. Dat blijkt uit de DDMA Privacy Monitor 2023. Er…