Spring naar content

Meer vertrouwen bij klanten

Organisaties die meer uitgaven aan privacy- en gegevensbescherming melden dat zij hier op verschillende gebieden voordeel van ervaren. Zo kan er intern efficiënter gewerkt worden als er meer grip is op data en bevordert het agile werken en innovatie. Maar ook buiten de organisatie leidt het tot voordelen. De deelnemende organisaties rapporteerden dat het bedrijf interessanter werd voor investeerders, en wellicht het belangrijkste voordeel: de loyaliteit en het vertrouwen bij klanten gaat omhoog. Dit zijn voordelen waarvan voorheen al vaker werd aangenomen dat er een positief effect zou zijn, wat hier ook daadwerkelijk wordt bevestigd.

Hogere return on investment

Door de uitgaven en de voordelen in beeld te brengen kan de Return On Investment (ROI) berekend worden. De deelnemende organisaties (2543) zijn ingedeeld in drie categorieën ‘accountability score’, berekend aan de hand van het ‘Accountability Wheel’ van het Centre for Information Policy (CIPL). Bij het afzetten van de investering tegen de voordelen blijkt dat de voordelen 2,3 keer zo groot zijn als de uitgaven in de laagste categorie ‘accountability’. In de hoogste categorie is het gemiddeld 3,1 keer zoveel. Positief hieraan is dat als organisatie in eerste instantie dus niet heel hoog hoeft te scoren op ‘accountability’ om voordelen te ervaren van investeringen in privacy- en gegevensbescherming. De investeringen betalen zich dus snel uit.

In het rapport dat terugblikt op 2020, is duidelijk te zien dat de pandemie veel invloed heeft gehad op het belang van privacy- en gegevensbescherming in organisaties. Veel organisaties kregen financieel een forse klap, wat waarschijnlijk effect gehad heeft op de bestedingsruimte. Desondanks vond er een verdubbeling plaats van privacybudgetten, naar een gemiddelde van 2,4 miljoen onder de ondervraagde organisaties. De ROI ging gemiddeld omlaag, toch meldde 35% van de deelnemers nog een ROI van 2x op iedere euro die werd uitgegeven aan privacy- en gegevensbescherming.

Minder datalekken

Om het effect van investeringen in gegevensbescherming uit te lichten, is er specifiek gekeken naar datalekken. Daaruit blijkt dat organisaties met een hoog niveau van accountability twee keer minder datalekken meemaken. Ook zijn de kosten aanzienlijk lager wanneer er toch een datalek is: bij organisaties met een hoog niveau van accountability worden bij een datalek 28% minder gegevens gelekt en zijn de kosten 10% lager.

Commerciële voordelen van investeren in privacy

Concluderend maakt het onderzoek duidelijk dat organisaties met een hoog volwassenheidsniveau op het gebied van privacy daar commercieel voordeel van ondervinden. Ook zijn ze beter in staat om mee te bewegen met veranderende wetten en technologische ontwikkelingen in de wereld. Het is dan ook goed nieuws én begrijpelijk dat organisaties steeds meer in privacy investeren.

Ben je benieuwd naar de volledige versie van de onderzoeken? Je kunt ze hier vinden:

Wil je weten hoe consumenten denken over data en privacy? Bekijk dan de DDMA Privacy Monitor.

Ook interessant

Lees meer
Cookies |

Legal whitepaper: MarTech in een privacy-first wereld

Al enige tijd zien we in het marketinglandschap een verschuiving plaatsvinden naar een méér ‘privacy-first’ wereld. Deze verschuiving heeft grote impact en vereist als organisatie een aanpassing van je marketingstrategie…
Lees meer
AVG |

Rechtbank schuift boete DPG Media over identificatieplicht van tafel

Vorig jaar januari heeft de de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) DPG een boete opgelegd van €525.000. Volgens de privacytoezichthouder gebruikte DPG onterecht kopieën van identiteitsbewijzen als verificatiemiddel wanneer iemand zijn persoonsgegevens…
Lees meer
AVG |

Wanneer is data geanonimiseerd en hoef je geen rekening te houden met de AVG?

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de focus op bescherming van persoonsgegevens zowel in de maatschappij als in het bedrijfsleven sterk gegroeid. Een belangrijk…