Spring naar content

Achtergrond: boetebesluit AP

De achtergrond van deze zaak is, grof geschetst, als volgt. KNLTB heeft persoonsgegevens van haar leden verstrekt aan twee sponsoren, zodat de sponsoren een deel van KNLTB-leden per post of telefoon kon benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. Volgens de AP had KNLTB daarvoor eerst toestemming aan de betreffende betrokkenen moeten vragen. KNLTB heeft de verwerking niet op toestemming gebaseerd, maar op de grondslag dat de verwerking (de verstrekking van de persoonsgegevens aan de sponsoren) noodzakelijk was voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. De tennisbond stelt dat het doel van de verwerking het creëren van meerwaarde van het KNLTB-lidmaatschap was, niet geld verdienen. De AP vindt de verwerkingen van KNLTB in strijd met de AVG en heeft KNLTB een boete opgelegd van 525.000 euro.

Vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Inmiddels ligt de zaak voor bij de rechtbank in Amsterdam. Omdat de rechtbank twijfelt over hoe de rechtbank het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ moet uitleggen, heeft de rechtbank vragen gesteld aan het HvJ EU. Kort samengevat wil de rechtbank van het HvJ EU weten:

  1. hoe de rechtbank de term ‘gerechtvaardigd belang’ in algemene zin moet uitleggen;
  2. of een ‘gerechtvaardigd’ belang – zoals de AP stelt – uitsluitend in de wet vastgestelde belangen kunnen zijn;
  3. of – en zo ja, onder welke omstandigheden – een zuiver commercieel belang ook een ‘gerechtvaardigd’ belang kan zijn en of de verstrekking van persoonsgegevens tegen betaling zonder toestemming (zoals volgens de rechtbank in de KNLTB-zaak aan de orde) als een gerechtvaardigd belang kan worden aangemerkt.

Duidelijkheid over het gerechtvaardigd belang als grondslag

De AP werd in maart 2020 berispt door de Europese Commissie over haar strenge opvatting over het gerechtvaardigd belang. De uitleg van de AP beperkt volgens de Commissie de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht. Ook werd de AP eerder dit jaar – ook in hoger beroep – in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen VoetbalTV. Die zaak bracht echter nog geen duidelijkheid over het gebruik van het gerechtvaardigd belang als grondslag voor zuiver commerciële belangen. We hopen dat de stap van de rechtbank Amsterdam naar het HvJ EU er voor gaat zorgen dat deze duidelijkheid er nu wel komt.

Martijn Poulus

IT Privacy Advocaat | The Data Lawyers

Ook interessant

Lees meer
AVG |

Privacykoepel deelt richtlijnen voor ‘consent or pay’ model voor grote online platformen

Meta introduceerde eind vorig jaar de nieuwe ‘consent or pay’ banner. Naar aanleiding van deze wijziging komt de koepel van Europese privacytoezichthouders onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP)…
Lees meer
AVG |

Europees Hof: IAB Europe aansprakelijk voor TCF-cookiebanners

De hoogste Europese rechter oordeelde recentelijk dat IAB Europe verwerkingsverantwoordelijke is bij de inzet van het Transparency and Consent Framework. Daarmee lijkt IAB niet onder de boete uit te kunnen…
Lees meer
AVG |

Verbod gepersonaliseerd adverteren voor Facebook en Instagram: wat is de impact?

De koepel van Europese privacytoezichthouders (EDPB) eist een dringend verbod voor het verwerken van persoonsgegevens door Meta voor advertentiedoeleinden. Het huidige systeem van gepersonaliseerde advertenties voor Facebook en Instagram is…