Spring naar content

Gerechtvaardigd belang 

Als je persoonsgegevens wilt verwerken op grond van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet je aan drie voorwaarden voldoen (dit volgt uit rechtspraak van de hoogste Europese rechter). De eerste stap is dat het belang dat je nastreeft een gerechtvaardigd belang moet zijn. Daarna (stap twee) moet je beoordelen of de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang en tot slot (stap drie) moet er een afweging plaatsvinden tussen de belangen van de verwerkende partij en de belangen (vaak een privacybelang) van de betrokkenen wiens persoonsgegevens je verwerkt. 

De AP heeft bij het opleggen van de boete enkel de eerste voorwaarde getoetst en concludeerde dat er geen sprake kon zijn van een gerechtvaardigd belang voor VoetbalTV omdat VoetbalTV volgens de Autoriteit een zuiver commercieel belang heeft. Volgens de toezichthouder kan dit belang nooit gerechtvaardigd zijn omdat het geen belang is dat volgt uit de wet. In november 2020 vernietigde de rechter de AP-boete echter al, met als uitleg dat een gerechtvaardigd belang ieder belang kan zijn dat niet in strijd is met de wet. Deze uitspraak houdt nu dus ook in hoger beroep stand. Een ‘gerechtvaardigd’ belang ziet dus niet alleen uit de wet volgende belangen, maar heeft een veel bredere toepassing.  

Kan zuiver commercieel (g)een gerechtvaardigd belang zijn? 

Voor de data-driven marketingsector is de vraag of een uitsluitend commercieel belang op zichzelf een gerechtvaardigd belang kan zijn erg belangrijk. Helaas geeft deze zaak nog geen antwoord op deze vraag. VoetbalTV droeg namelijk ook andere belangen aan die niet enkel commercieel van aard waren. Volgens de rechter zijn deze belangen ten onrechte niet in aanmerking genomen door de AP. 

Verder is recent naar buiten gekomen dat de Europese Commissie de AP al in maart 2020 heeft berispt. De strenge opvatting van toezichthouder over het gerechtvaardigd belang beperkt volgens de Commissie de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht. Ook loopt de rechtszaak tussen de KNLTB en de AP nog, waarin hetzelfde vraagstuk centraal staat. 

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur aan mailtje naar legal@ddma.nl 

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

DDMA Privacy Monitor 2023: Consumers increasingly willing to share data despite concerns about privacy remain considerable

The concerns about online privacy among Dutch consumers are just as considerable as they were 4 years ago: 2 out of 3 Dutch people (64%) are worried about this, to…
Lees meer
AVG |

DDMA Privacy Monitor 2023: Nederlanders meer bereid om gegevens te delen, zorgen over privacy blijven gelijk

De zorgen om online privacy onder Nederlandse consumenten zijn nog net zo groot als 4 jaar geleden: 2 op de 3 Nederlanders (64%) maakt zich hier in meer of mindere…
Lees meer
AVG |

TCF-update: plan voor alternatieve cookiebanner IAB Europe goedgekeurd

Begin 2022 oordeelde de Belgische privacytoezichthouder (GBA) dat het Transparancy and Consent Framework (TCF) van IAB Europe in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gevolg was een boete…