Spring naar content

Gerechtvaardigd belang 

Als je persoonsgegevens wilt verwerken op grond van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet je aan drie voorwaarden voldoen (dit volgt uit rechtspraak van de hoogste Europese rechter). De eerste stap is dat het belang dat je nastreeft een gerechtvaardigd belang moet zijn. Daarna (stap twee) moet je beoordelen of de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang en tot slot (stap drie) moet er een afweging plaatsvinden tussen de belangen van de verwerkende partij en de belangen (vaak een privacybelang) van de betrokkenen wiens persoonsgegevens je verwerkt. 

De AP heeft bij het opleggen van de boete enkel de eerste voorwaarde getoetst en concludeerde dat er geen sprake kon zijn van een gerechtvaardigd belang voor VoetbalTV omdat VoetbalTV volgens de Autoriteit een zuiver commercieel belang heeft. Volgens de toezichthouder kan dit belang nooit gerechtvaardigd zijn omdat het geen belang is dat volgt uit de wet. In november 2020 vernietigde de rechter de AP-boete echter al, met als uitleg dat een gerechtvaardigd belang ieder belang kan zijn dat niet in strijd is met de wet. Deze uitspraak houdt nu dus ook in hoger beroep stand. Een ‘gerechtvaardigd’ belang ziet dus niet alleen uit de wet volgende belangen, maar heeft een veel bredere toepassing.  

Kan zuiver commercieel (g)een gerechtvaardigd belang zijn? 

Voor de data-driven marketingsector is de vraag of een uitsluitend commercieel belang op zichzelf een gerechtvaardigd belang kan zijn erg belangrijk. Helaas geeft deze zaak nog geen antwoord op deze vraag. VoetbalTV droeg namelijk ook andere belangen aan die niet enkel commercieel van aard waren. Volgens de rechter zijn deze belangen ten onrechte niet in aanmerking genomen door de AP. 

Verder is recent naar buiten gekomen dat de Europese Commissie de AP al in maart 2020 heeft berispt. De strenge opvatting van toezichthouder over het gerechtvaardigd belang beperkt volgens de Commissie de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht. Ook loopt de rechtszaak tussen de KNLTB en de AP nog, waarin hetzelfde vraagstuk centraal staat. 

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur aan mailtje naar legal@ddma.nl 

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

18 alternatieven voor Google Analytics (volgens de Franse privacytoezichthouder)

Het gebruik van Google Analytics staat onder druk. Meerdere Europese toezichthouders oordeelden in specifieke gevallen dat er sprake is van illegale doorgifte naar de Verenigde Staten. Dit zorgt voor veel…
Lees meer
AVG |

VoetbalTV wint ook in hoger beroep van AP

Ook in hoger beroep is geoordeeld dat VoetbalTV een door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegde boete niet hoeft te betalen. De privacytoezichthouder legde een boete op van 575.000 euro omdat…
Lees meer
AVG |

Uitleg ACM over toestemming voor telemarketing is strenger dan AVG

Sinds de ingang van de gewijzigde Telecommunicatiewet op 1 juli 2021 moeten organisaties toestemming hebben voor ongevraagd bellen én deze toestemming kunnen bewijzen. Nu, 1 jaar later, laat de Autoriteit…