Spring naar content

Gerechtvaardigd belang 

Als je persoonsgegevens wilt verwerken op grond van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet je aan drie voorwaarden voldoen (dit volgt uit rechtspraak van de hoogste Europese rechter). De eerste stap is dat het belang dat je nastreeft een gerechtvaardigd belang moet zijn. Daarna (stap twee) moet je beoordelen of de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang en tot slot (stap drie) moet er een afweging plaatsvinden tussen de belangen van de verwerkende partij en de belangen (vaak een privacybelang) van de betrokkenen wiens persoonsgegevens je verwerkt. 

De AP heeft bij het opleggen van de boete enkel de eerste voorwaarde getoetst en concludeerde dat er geen sprake kon zijn van een gerechtvaardigd belang voor VoetbalTV omdat VoetbalTV volgens de Autoriteit een zuiver commercieel belang heeft. Volgens de toezichthouder kan dit belang nooit gerechtvaardigd zijn omdat het geen belang is dat volgt uit de wet. In november 2020 vernietigde de rechter de AP-boete echter al, met als uitleg dat een gerechtvaardigd belang ieder belang kan zijn dat niet in strijd is met de wet. Deze uitspraak houdt nu dus ook in hoger beroep stand. Een ‘gerechtvaardigd’ belang ziet dus niet alleen uit de wet volgende belangen, maar heeft een veel bredere toepassing.  

Kan zuiver commercieel (g)een gerechtvaardigd belang zijn? 

Voor de data-driven marketingsector is de vraag of een uitsluitend commercieel belang op zichzelf een gerechtvaardigd belang kan zijn erg belangrijk. Helaas geeft deze zaak nog geen antwoord op deze vraag. VoetbalTV droeg namelijk ook andere belangen aan die niet enkel commercieel van aard waren. Volgens de rechter zijn deze belangen ten onrechte niet in aanmerking genomen door de AP. 

Verder is recent naar buiten gekomen dat de Europese Commissie de AP al in maart 2020 heeft berispt. De strenge opvatting van toezichthouder over het gerechtvaardigd belang beperkt volgens de Commissie de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht. Ook loopt de rechtszaak tussen de KNLTB en de AP nog, waarin hetzelfde vraagstuk centraal staat. 

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur aan mailtje naar legal@ddma.nl 

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

Privacykoepel deelt richtlijnen voor ‘consent or pay’ model voor grote online platformen

Meta introduceerde eind vorig jaar de nieuwe ‘consent or pay’ banner. Naar aanleiding van deze wijziging komt de koepel van Europese privacytoezichthouders onder leiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP)…
Lees meer
AVG |

Europees Hof: IAB Europe aansprakelijk voor TCF-cookiebanners

De hoogste Europese rechter oordeelde recentelijk dat IAB Europe verwerkingsverantwoordelijke is bij de inzet van het Transparency and Consent Framework. Daarmee lijkt IAB niet onder de boete uit te kunnen…
Lees meer
AVG |

Verbod gepersonaliseerd adverteren voor Facebook en Instagram: wat is de impact?

De koepel van Europese privacytoezichthouders (EDPB) eist een dringend verbod voor het verwerken van persoonsgegevens door Meta voor advertentiedoeleinden. Het huidige systeem van gepersonaliseerde advertenties voor Facebook en Instagram is…