Spring naar content

Gerechtvaardigd belang 

Als je persoonsgegevens wilt verwerken op grond van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet je aan drie voorwaarden voldoen (dit volgt uit rechtspraak van de hoogste Europese rechter). De eerste stap is dat het belang dat je nastreeft een gerechtvaardigd belang moet zijn. Daarna (stap twee) moet je beoordelen of de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van dat belang en tot slot (stap drie) moet er een afweging plaatsvinden tussen de belangen van de verwerkende partij en de belangen (vaak een privacybelang) van de betrokkenen wiens persoonsgegevens je verwerkt. 

De AP heeft bij het opleggen van de boete enkel de eerste voorwaarde getoetst en concludeerde dat er geen sprake kon zijn van een gerechtvaardigd belang voor VoetbalTV omdat VoetbalTV volgens de Autoriteit een zuiver commercieel belang heeft. Volgens de toezichthouder kan dit belang nooit gerechtvaardigd zijn omdat het geen belang is dat volgt uit de wet. In november 2020 vernietigde de rechter de AP-boete echter al, met als uitleg dat een gerechtvaardigd belang ieder belang kan zijn dat niet in strijd is met de wet. Deze uitspraak houdt nu dus ook in hoger beroep stand. Een ‘gerechtvaardigd’ belang ziet dus niet alleen uit de wet volgende belangen, maar heeft een veel bredere toepassing.  

Kan zuiver commercieel (g)een gerechtvaardigd belang zijn? 

Voor de data-driven marketingsector is de vraag of een uitsluitend commercieel belang op zichzelf een gerechtvaardigd belang kan zijn erg belangrijk. Helaas geeft deze zaak nog geen antwoord op deze vraag. VoetbalTV droeg namelijk ook andere belangen aan die niet enkel commercieel van aard waren. Volgens de rechter zijn deze belangen ten onrechte niet in aanmerking genomen door de AP. 

Verder is recent naar buiten gekomen dat de Europese Commissie de AP al in maart 2020 heeft berispt. De strenge opvatting van toezichthouder over het gerechtvaardigd belang beperkt volgens de Commissie de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht. Ook loopt de rechtszaak tussen de KNLTB en de AP nog, waarin hetzelfde vraagstuk centraal staat. 

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur aan mailtje naar legal@ddma.nl 

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

Recordboete voor Meta: wat betekent dit voor de marketingsector?

Maandag 22 mei bracht de Ierse Toezichthouder (DPC) naar buiten dat het Facebook’s moederbedrijf Meta de hoogste AVG-boete tot dusver oplegt: 1,2 miljard euro. Na ruim tweeëneenhalf jaar onderzoek concludeert…
Lees meer
Artificial Intelligence |

ChatGPT in één maand tijd verboden en weer toegestaan in Italië

De Italiaanse privacy toezichthouder, Garante, legde op 31 maart OpenAI (de ontwikkelaar van ChatGPT) een verbod op om persoonsgegevens te verwerken van Italiaanse gebruikers. Volgens de Garante had OpenAI onvoldoende…
Lees meer
AVG |

Nieuw oordeel Deense toezichthouder over e-mail pixels

In een onlangs gepubliceerd besluit heeft de Deense toezichthouder (Datatilsynet) een oordeel geveld over het gebruik van e-mail pixels in nieuwsbrieven door een Deens groeifonds. Volgens de toezichthouder heeft het…