Spring naar content

Concrete vereisten voor geldige toestemming

Er zijn concrete kwaliteitseisen voor het verkrijgen van toestemming aan de code toegevoegd. De adverteerder of intermediair moet ervoor zorgen dat deze punten duidelijk naar voren komen in het werkproces en worden nageleefd bij het voorleggen aan de consument van een opt-in uitvraag. Bij de losstaande opt-in uitvraag staat duidelijk wie zal bellen en waarover gebeld gaat worden. Er wordt geverifieerd dat degene die de opt in afgeeft ook degene is die wordt gebeld. Als er niet binnen 6 maanden voor het eerst gebeld wordt, wordt de termijn voor eerste contact genoemd in de opt-in uitvraag. Er wordt een makkelijke manier aangeboden om de opt-in weer in te trekken. Ook kan de gegeven toestemming worden opgevraagd en ingezien door de consument, eenvoudige informatie wordt aangeboden over hoe dit kan worden opgevraagd.

Afkoelperiode toegevoegd voor overeenkomsten onder het schriftelijkheidsvereiste

De wet vereist dat bepaalde diensten alleen schriftelijk mogen worden gesloten. Voor die overeenkomsten wordt nu ook vereist dat adverteerders en intermediairs een passende periode in acht nemen, om de consument voldoende bedenktijd te geven om de overeenkomst te accepteren. De duur van deze passende periode moet voorafgaand worden bepaald en vastgelegd in eigen administratie. Voor het bepalen van de duur van de periode wordt meegenomen wat de maandelijkse contractwaarde is, hoelang het contract duurt, of er een opzegtermijn in zit en wat de aard van het contract is. Ook moet worden gekeken naar resultaten van onderzoek waar de druk die wordt ervaren bij de consument bij het afsluiten van soortgelijke contracten is gemeten. Als de daadwerkelijke contractwaarde minder dan 50 euro bedraagt is dit vereiste niet van toepassing.

Minimaal termijn en publicatieplicht voor ingezette telefoonnummers

Het telefoonnummer waarmee consumenten worden benaderd moet herkenbaar zijn en hierop moet kunnen worden teruggebeld. Nieuw is dat er tenminste 6 maanden nadat de laatste consument benaderd is teruggebeld kan worden. Daarnaast zijn organisaties nu verplicht de ingezette telefoonnummers vindbaar te maken op de eigen website.

Planning telemarketing (niet) toegestaan aangepast

Telemarketinggesprekken op werkdagen mogen niet na 21u worden gevoerd, dit is een uur vervroegd. Op zaterdagen mogen telemarketinggesprekken niet meer na 17u, dit is een uur later dan voorheen.

In plaats van het verbod op telemarketing op alle officieel erkende feestdagen zijn de dagen waarop telemarketing nu is verboden uitgeschreven, hierbij is bij de Winkeltijdenwet aangesloten.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Vacature: Commissielid DDMA Telemarketing – Goed doel (op vrijwilligersbasis)

Ben jij werkzaam bij een goed doel en verantwoordelijk voor Telemarketing? Heb jij interesse om een belangrijke rol te spelen in het vormgeven en verder professionaliseren van het vakgebied in…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
Legal |

Reclamecode: Code voor Telemarketing

In de Reclamecode Telemarketing staan alle regels die de sector zichzelf oplegt. Deze regels zijn ondergebracht bij de Stichting Reclame Code en worden gehandhaafd door de Reclame Code Commissie. Deze…