Spring naar content

Het gevolg hiervan is dat zij zich moeten houden aan de volgende regels: 

 • Complexere reclameregels, waarbij de vermeldingen afwijken van de huidige (bijvoorbeeld het gebruik van: ‘dit programma bevat productplaatsing’ voorafgaand aan een video) 
 • Sponsoring in video’s voor kinderen zal verboden worden 
 • Het classificeren van video’s met Kijkwijzer symbooltjes 
 • Het opstellen van een redactiestatuut 
 • Het aanbod toegankelijk maken voor personen met een handicap, door bijvoorbeeld ondertiteling  
 • Maatregelen nemen tegen haat en geweld (bijvoorbeeld in je reacties) 
 • Aanmelden bij de Stichting Reclame Code (€89,14), Kijkwijzer (€400) en het Commissariaat (€219,99). Deze toezichtskosten betaal je jaarlijks.  
 • Mogelijkheid tot boetes wanneer je je niet aan bovenstaande regels houdt van ten hoogste €225.000,- per overtreding (waar uiteraard wel rekening wordt gehouden met de overtreding en grootte van de partij) 

Reactie van DDMA 

De regels zijn in consultatie, wat betekent dat er nog feedback op gegeven kan worden. DDMA heeft in samenwerking met onze Commissie Influencer Marketing van de gelegenheid gebruik gemaakt om hierop te reageren. Wij hebben hierin aangegeven ons zorgen te maken over deze nieuwe regels, met name met betrekking tot: 

 • Ongelijk speelveld lidstaten 
  In Europa is er nog veel discussie over of influencers wel onder deze wetgeving vallen. Gelet op het internationale karakter van de platforms waarop influencers actief zijn, en het internationale publiek van sommige in Nederland gevestigde influencers, is het van groot belang dat Europese afstemming is en de discussie word afgewacht.
   
 • Kleine influencers te zwaar belast
  • Er moet een ondergrens komen aan wanneer een influencer onder deze regelgeving valt, zodat zogenaamde “hobbyvloggers” hier buien vallen.
  • Administratieve en financiële lasten moeten vereenvoudigd worden voor (kleinere) influencers.
  • Speciaal inschrijftarief voor (kleinere) influencers.  
 • Reclameregels passen niet goed bij reclame op social media.
 • Goede samenwerking in voorlichting

Het Commissariaat heeft aangegeven de reactie(s) op de consultatie serieus te nemen. Op dit moment wordt bekeken of en waar de regels aangescherpt en/of verduidelijkt moeten worden. We verwachten hier einde dit jaar duidelijkheid over te hebben. Wil je op de hoogte blijven van updates rondom de Mediawet? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief. 

De DDMA Commissie Influencer Marketing houdt zich actief bezig met bovenstaande ontwikkelingen. Het bredere doel van de commissie is om de influencer marketing sector te professionaliseren. Wil je hier ook bij betrokken zijn? Mail dan naar info@ddma.nl.

Naomi van der Louw

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Influencermarketing |

Branche blij met duidelijkheid: extra regels en toezicht voor influencers met meer dan 500.000 volgers – Sector roept voorlichtingswebsite over regels in het leven   

Amsterdam, 17 mei 2022 – Influencers met meer dan 500.000 volgers vallen voortaan onder toezicht van het Commissariaat voor de Media. Zij krijgen te maken met extra reclameregels in de…
Lees meer
Conversion Rate Optimisation |

Nieuwe leden voor Commissies Influencer Marketing, Creative & CRO

We mogen weer 3 nieuwe commissieleden verwelkomen. Joey Scheufler, TikTok-expert en CEO bij Prappers bij PRAPPERS, Nadesh Lauwerijssen, CRO Consultant bij ISM eCompany, en Laurens van Stokkum, Campagnemanager bij C2B…
Lees meer
Artificial Intelligence |

De grootste trends in data-driven marketing volgens de commissies van DDMA

Welke ontwikkelingen gaan ervoor zorgen dat jouw werk als marketeer in 2022 ingrijpend gaat veranderen? Welke innovaties mag jij echt niet missen? Zoals elk jaar zetten de DDMA-commissies de grootste…