Overzicht Actueel

WP29: Onderhandelingen totstandkoming AVG

vulpen

Opinion 01/2012 on the data protection reform proposals.