Overzicht Actueel

Wet & Werkelijkheid voor non-profit

wet & werkelijkheid

Bij non-profit organisaties staat het publiek belang voorop. Of het nu gaat om een ziekenhuis, theater, vereniging of goed doel. Maar om als organisatie te kunnen functioneren, heeft men ook groot belang bij ondersteuning door dat publiek. Subsidies zijn niet toereikend en goede wervingscampagnes zijn onmisbaar. De sector wil zich kenbaar maken en moet (zakelijke)donateurs, leden, prospects of bezoekers benaderen. Daarvoor worden alle mogelijke marketingkanalen ingezet en het liefst zo effectief mogelijk.

Bestaande communicatiekanalen als direct mail of telefoon worden versterkt door nieuwe media, waaronder social media of mobiele apps. De mogelijkheden om de klant te bereiken zijn hierdoor onbeperkt, maar er vallen wel kanttekeningen te plaatsen bij deze mogelijkheden. Er wordt namelijk van de sector verwacht om op een verantwoorde wijze met de verzamelde persoonsgegevens van donateurs en klanten om te gaan. Dit is een belangrijke en niet te onderschatten opgave. Maar geen opgave die hoeft te belemmeren dat het doel van de organisatie bereikt kan worden.

Dit handboek helpt om in elk geval de juridische bepalingen die hier mee samenhangen, om te zetten in mogelijkheden. Want als je weet wat niet mag, weet je ook hoe het wel moet. Dit boek brengt de marketingregels in beeld op een overzichtelijke en duidelijke manier: wet & werkelijkheid komen samen. Zo kun je je als organisatie richten op datgene waar het echt om draait: het publiek blijven bedienen. Op een transparante en juridisch juiste wijze.