Overzicht Actueel

Wet & werkelijkheid – Telemarketing en sms

mensen lopen op brug

Deze Wet en Werkelijkheid heeft DDMA opgemaakt voor alle organisaties die door middel van een outbound telemarketingcampagne een martketingstrategie inzetten. De wettelijke regels voor ongevraagde telefonische gesprekken zijn opgenomen in de Telecommunicatiewet en de AVG (overal waar wordt gesproken over de Wet bescherming persoonsgegevens kun je lezen als zijnde AVG). Daarnaast heeft het Nederlandse bedrijfsleven zichzelf ook extra regels opgelegd in de Code Telemarketing. Een overzicht van alle regels waar rekening mee gehouden dient te worden vind je hier.