Spring naar content

Om deze vragen te beantwoorden staat de DDMA Barometer dit jaar wederom in het teken van de cookieless world. Met deze enquête brengt de DDMA Commissie Digital Marketing Transformation in kaart in hoeverre de marketingsector omgaat met deze veranderingen. Doe jij ook mee? Met de resultaten kun jij je eigen organisatie straks vergelijken met andere organisaties. Het kost je maximaal 5 minuten. Onder de deelnemers verloten we 5 kaarten voor een DDMA-congres naar keuze. Alvast bedankt!

Ook vorig jaar deden we onderzoek naar de cookieless world. Slechts 9% van de 162 ondervraagde organisaties gaf toen aan klaar te zijn voor de veranderingen. Bekijk hier alle cijfers van de DDMA Barometer 2021.

Ook interessant

Lees meer
Cookies |

At least half the marketing sector will not be taking steps in the coming year to prepare for a marketing world without cookies.

Although more stringent legislation and cookie policy from web browsers are increasingly restricting marketing activities, only half (55%) of the data-driven marketing sector is expecting to be taking action in…
Lees meer
Cookies |

Zeker de helft van de marketingsector neemt komend jaar geen stappen om zich voor te bereiden op een marketingwereld zonder cookies

Hoewel strengere wetgeving en cookiebeleid vanuit webbrowsers marketingactiviteiten steeds meer beperken, verwacht slechts de helft (55%) van de data-driven marketingsector het komende jaar acties te gaan ondernemen om diezelfde marketingactiviteiten…
Lees meer
Cookies |

Wel of geen verbod op Google Analytics? Een overzicht

2022 is voor de data-driven marketingsector op het gebied van wetgeving en handhaving een turbulent jaar. Vooral de besluiten van meerdere Europese toezichthouders ten aanzien van Google Analytics, de in…