Spring naar content

De DDMA Telemarketing Benchmark wordt jaarlijks gepubliceerd. De eerste editie, de DDMA Telemarketing Benchmark 2022 bood interessante inzichten en gespreksstof op basis van campagnedata van 7 deelnemende contactcenters: 2Contact, Custom Connect, Het Customer Care Center, Kalff, Roscom, SalesQ en Webhelp.

Hoe meer data we toevoegen, hoe completer, relevanter en diepgaander de inzichten uit de Benchmark worden. Daarom zijn we op zoek naar meer contactcenters die als partner aan dit initiatief willen deelnemen en data geanonimiseerd willen aanleveren.

Doelstelling DDMA Telemarketing Benchmark

Het doel van de DDMA Telemarketing Benchmark is om de sector in kaart te brengen en op basis van cijfers inzicht te geven in de inzet van outbound telemarketing in Nederland. De DDMA Telemarketing Benchmark wordt gepubliceerd als een interactief dashboard, exclusief voor DDMA-leden en de contactcenters die hebben bijdragen aan de benchmark. Via dit dashboard kunnen telemarketingprofessionals (zowel vanuit opdrachtgevers als bureaus) hun eigen campagnedata vergelijken met anderen. Sectorbreed laten de cijfers zien dat we onze zelfreguleringsplicht serieus nemen. Ook vormen de cijfers een goede onderbouwing voor gesprekken vanuit DDMA met beleidsmakers en toezichthouders.

Wat houdt deelname in?

Als partner van de DDMA Telemarketing Benchmark lever je gespecificeerde campagnedata aan, waar we uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. Je levert de data geanonimiseerd aan bij DDMA, die alle datasets verzamelt en verwerkt als onafhankelijke partij. Deelnemende partijen hebben dus geen toegang tot elkaars dataset.

Door mee te doen aan dit onafhankelijke initiatief lever je een bijdrage aan het verder professionaliseren van de branche én het verder ontwikkelen van je eigen dienstverlening. Ook word je als partner genoemd in het dashboard zelf, het persbericht en verschillende andere publicaties.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met onze market insights specialist Nanda Appelman via nandaappelman@ddma.nl.

Nanda Appelman

Market Insights Specialist

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

Oproep: denk mee over de herziening van de Code E-mail

Met de Code E-mail is ooit een basis gelegd om reclame en werving via e-mail in goede banen te leiden. Sindsdien is er heel veel veranderd in de markt. Daarom…
Lees meer
Post |

Post-case: Meer personalisatie door middel van post

De DDMA Commissie Post wil marketeers de toegevoegde waarde van post in de mediamix laten zien. Daarom lichten we regelmatig een case uit van een merk dat goede ervaringen én…
Lees meer
E-mail |

Call for participation opens for 3rd edition of GDMA’s International Email Benchmark

2023 was another big year for email marketers. Following on the success of the second edition, the Global Data & Marketing Alliance (GDMA) and the Dutch Association for Data &…