Spring naar content

Outbound telemarketing is een effectief middel om in contact te komen met (potentiële) klanten of donateurs. De benchmark laat zien dat de helft (51%) van de consumenten die zijn geselecteerd voor een telemarketingcampagne wordt bereikt. Deze bereikcijfers staan sterk onder invloed van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Mede hierdoor wordt 17% van de consumenten die in potentie gebeld kunnen worden niet gebeld. Contactcenters hebben simpelweg te weinig capaciteit om het maximaal aantal contactpogingen te kunnen doen.

De bereikte consumenten zijn te verdelen in consumenten die wel of niet ingaan op een aanbod via telemarketing. 1 op de 5 van de bereikte consumenten (18%) gaat in op het aangeboden aanbod. 4% geeft door middel van het recht van bezwaar kunnen aan niet meer gebeld te willen worden .

Doelstelling DDMA Telemarketing Benchmark

Het doel van de DDMA Telemarketing Benchmark is om de sector in kaart te brengen en op basis van cijfers inzicht te geven in de inzet van outbound telemarketing in Nederland. De DDMA Telemarketing Benchmark 2022 is gepubliceerd als een interactief dashboard, exclusief voor DDMA-leden en de contactcenters die hebben bijdragen aan de benchmark. Via dit dashboard kunnen telemarketingprofessionals (zowel vanuit opdrachtgevers als bureaus) hun eigen campagnedata vergelijken met anderen. Sectorbreed laten de cijfers zien dat we onze zelfreguleringsplicht serieus nemen. Ook vormen de cijfers een goede onderbouwing voor gesprekken vanuit DDMA met beleidsmakers en toezichthouders.

Onderzoeksverantwoording

De DDMA Telemarketing Benchmark 2022 is gebaseerd op data van 7 deelnemende contactcenters: 2Contact, Custom Connect, Het Customer Care Center, Kalff, Roscom, SalesQ en Webhelp. Voorwaarde voor de campagnedata is een omvang van minimaal 1.000 records per (outbound) telemarketingcampagne, gestart en afgesloten in 2021. De DDMA Telemarketing Benchmark 2022 omvat campagnedata van de branches goede doelen, media & publishing, telecom en loterijen & kansspelen.

Doe mee met de volgende editie: de DDMA Telemarketing Benchmark 2023

De DDMA Telemarketing Benchmark wordt jaarlijks geüpdatet. Om een zo compleet overzicht te creëren van de telemarketingsector zijn we op zoek naar meer contactcenters die zich bij de Benchmark willen aansluiten. Hoe meer data we toevoegen, hoe completer, relevanter en diepgaander de inzichten uit de Benchmark worden.

Wat houdt deelname in

Als partner van de DDMA Telemarketing Benchmark lever je gespecificeerde campagnedata aan, waar we uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. Je levert de data daarnaast geanonimiseerd aan bij DDMA, die alle datasets verzamelt en verwerkt als onafhankelijke partij. Deelnemende partijen hebben dus geen toegang tot elkaars dataset. 

Door mee te doen aan dit onafhankelijke initiatief lever je een bijdrage aan het verder professionaliseren van de branche én het verder ontwikkelen van je eigen dienstverlening. Ook word je als partner genoemd in het dashboard zelf, het persbericht en verschillende andere publicaties.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met onze market insights specialist Nanda Appelman via nandaappelman@ddma.nl.

Nanda Appelman

Market Insights Specialist

Ook interessant

Lees meer
Artificial Intelligence |

Digital Humans: 11 insights over deze innovatieve vorm van klantcontact

Gepaard met alle ontwikkelingen rondom Generative AI zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van Conversational AI. En dan in het bijzonder de komst van de meest geavanceerde vorm: Digital…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…
Lees meer
Legal |

Boete DGB Energie voor misleidende telefonische verkoop door intermediairs bevestigd door rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde energieleverancier DGB Energie vorig jaar juni een boete op van 400.000 euro op, wegens het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van…