Spring naar content

Maximale termijn opgenomen in zelfregulering

In 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Bij deze wijziging is geen wettelijk termijn vastgesteld voor het gebruik van de klantrelatie als grondslag om te mogen bellen, omdat dit al in de zelfregulering is opgenomen. In de Code Telemarketing heeft DDMA samen met de sector een termijn van maximaal drie jaar vastgelegd. Dit betekent niet dat organisaties vrij zijn altijd van de volle drie jaar gebruik te maken. Er moet een interne afweging worden gemaakt en bepalen wat een redelijk termijn is om nog te kunnen bespreken van een klantrelatie, rekening houdend met de situatie van de klant. Dat kan met een balanstest.

Geen aanleiding om maximale termijn vast te leggen in wet

In de Telecommunicatiewet is echter wel een extra regel in opgenomen, waarin staat dat de termijn voor de klantrelatie op een later moment per AMvB kan worden vastgesteld. Toenmalig Staatssecretaris Mona Keizer heeft tijdens de wetsbehandeling toegezegd de Tweede Kamer te informeren over mogelijke voornemens om die termijn alsnog wettelijk te maximeren. Minister Adriaansens ziet hier echter geen aanleiding voor. Zij is tot dit besluit gekomen door een zogenaamde invoeringstoets. De bedoeling van zo’n toets (die nu voor de allereerste keer is uitgevoerd door EZK) is om op een snelle manier inzicht te verkrijgen in bedoelde en eventueel onbedoelde effecten van een wetswijziging hiervan. De invoeringstoets is ontstaan na de toeslagenaffaire.

De minister schrijft dat ze geen signalen heeft ontvangen van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat het ontbreken van extra regels over de klanttermijn problematisch is in het toezicht. Daarom ziet zij op dit moment geen reden om nieuwe regelgeving over de maximale klanttermijnen in te voeren. DDMA is blij dat de minister ook overtuigd is van de huidige zelfregulering en de waarde van het maken van een interne afweging over een redelijke termijn door organisaties.

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur dan een mailtje naar legal@ddma.nl. Ben je geen lid? Hier vind je meer informatie over het lidmaatschap.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…