Spring naar content

Maximale termijn opgenomen in zelfregulering

In 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Bij deze wijziging is geen wettelijk termijn vastgesteld voor het gebruik van de klantrelatie als grondslag om te mogen bellen, omdat dit al in de zelfregulering is opgenomen. In de Code Telemarketing heeft DDMA samen met de sector een termijn van maximaal drie jaar vastgelegd. Dit betekent niet dat organisaties vrij zijn altijd van de volle drie jaar gebruik te maken. Er moet een interne afweging worden gemaakt en bepalen wat een redelijk termijn is om nog te kunnen bespreken van een klantrelatie, rekening houdend met de situatie van de klant. Dat kan met een balanstest.

Geen aanleiding om maximale termijn vast te leggen in wet

In de Telecommunicatiewet is echter wel een extra regel in opgenomen, waarin staat dat de termijn voor de klantrelatie op een later moment per AMvB kan worden vastgesteld. Toenmalig Staatssecretaris Mona Keizer heeft tijdens de wetsbehandeling toegezegd de Tweede Kamer te informeren over mogelijke voornemens om die termijn alsnog wettelijk te maximeren. Minister Adriaansens ziet hier echter geen aanleiding voor. Zij is tot dit besluit gekomen door een zogenaamde invoeringstoets. De bedoeling van zo’n toets (die nu voor de allereerste keer is uitgevoerd door EZK) is om op een snelle manier inzicht te verkrijgen in bedoelde en eventueel onbedoelde effecten van een wetswijziging hiervan. De invoeringstoets is ontstaan na de toeslagenaffaire.

De minister schrijft dat ze geen signalen heeft ontvangen van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat het ontbreken van extra regels over de klanttermijn problematisch is in het toezicht. Daarom ziet zij op dit moment geen reden om nieuwe regelgeving over de maximale klanttermijnen in te voeren. DDMA is blij dat de minister ook overtuigd is van de huidige zelfregulering en de waarde van het maken van een interne afweging over een redelijke termijn door organisaties.

Ben je lid van DDMA en heb je een juridische vraag? Stuur dan een mailtje naar legal@ddma.nl. Ben je geen lid? Hier vind je meer informatie over het lidmaatschap.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Minister: Geen maximale klanttermijn voor telemarketing in Telecommunicatiewet

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet geen reden om nieuwe regelgeving over de maximale klanttermijnen voor telemarketing in te voeren. Dat schrijft zij in een brief…
Lees meer
Legal |

Boete van 1,8 miljoen voor energieleverancier vanwege misleidende telemarketing door intermediairs

De ACM heeft energieleverancier Budget Thuis een boete van 1,8 miljoen euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. Voor het telefonisch werven van nieuwe…
Lees meer
AVG |

Uitleg ACM over toestemming voor telemarketing is strenger dan AVG

Sinds de ingang van de gewijzigde Telecommunicatiewet op 1 juli 2021 moeten organisaties toestemming hebben voor ongevraagd bellen én deze toestemming kunnen bewijzen. Nu, 1 jaar later, laat de Autoriteit…