Spring naar content

Wat is de aanleiding?

De maatregelen die YouTube hier neemt, zijn een gevolg van een schikking van $170 miljoen. Deze ontving YouTube afgelopen september, voor het overtreden van de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Het doel van COPPA is het beschermen van kinderen jonger dan 13 jaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens zonder toestemming van hun ouders.

YouTube is door de Amerikaanse toezichthouder (FTC) gewezen op haar verplichtingen om actief op te treden tegen COPPA-overtredingen op het platform. Daarvoor hebben ze een systeem ontwikkeld waarbij machine learning wordt gebruikt om te detecteren of er sprake is van content gericht op kinderen. Daarnaast leggen zij ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de kanaal-eigenaar. Deze worden verplicht om van al hun bestaande eigen video’s te labelen welke content gericht is op kinderen.

Voor wie?

De primaire verantwoordelijkheid van het voldoen aan de COPPA ligt bij ‘operators of commercial websites and online services’ die zich richten op kinderen en daarbij hun persoonsgegevens laten verwerken. Daarvan is YouTube een voorbeeld, maar de wet kan bijvoorbeeld ook van toepassing zijn op advertentienetwerken, als daar persoonsgegevens van kinderen verzameld worden. Dat zou het geval kunnen zijn bij advertenties op websites die gericht zijn op kinderen. Opmerkelijk is dat de FTC in de media daarnaast stelt dat zij kanaal-eigenaren ook aansprakelijk kunnen stellen voor het misbruiken van het labeling systeem. In theorie zou je dan een boete van $42.530 kunnen krijgen, wanneer je je video verkeerd labelt.

Het is wel goed om te realiseren dat de COPPA-wetgeving geldt voor het verwerken van persoonsgegevens van Amerikaanse kinderen. Dat is al snel het geval, en zou je kunnen zien in de YouTube Analytics van je kanaal. Een indicator kan zijn dat je kanaal niet in het Engels is, maar je weet nooit wie er bij je video’s terecht komt.

Ook interessant: voor non-profits gelden de COPPA regels in principe niet. Wel stimuleert de FTC deze partijen om te voorzien in een soortgelijke bescherming van kinderen en hun persoonsgegevens.

Tegelijkertijd ben je als gebruiker van het platform van YouTube gehouden aan hun algemene voorwaarden. Zij geven aan dat wanneer je je content niet goed instelt, door YouTube actie ondernomen kan worden tegen je YouTube-account. Dus ondanks dat je niet binnen de werkingssfeer van de COPPA-wetgeving valt of als kanaal-eigenaar uiteindelijk toch niet aansprakelijk zal zijn voor overtredingen, zul je moeten voldoen aan de algemene voorwaarden van YouTube.

Europese Wetgeving

Ook in Europa kennen we wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen en de verantwoordelijkheden van platforms en kanaal-eigenaren.

Mediawetgeving

Onder de herziene Richtlijn AVMD zal YouTube ook verantwoordelijk worden voor het beschermen van minderjarigen tegen schadelijke en ongepaste content. Voor YouTube zal het labelingssysteem dus ook erg bruikbaar zijn om aan deze verplichtingen te voldoen. In hoeverre kanaal-eigenaren hier ook weer een verantwoordelijkheid in zullen dragen, zal nog moeten blijken als de wetgeving in Nederland wordt ingevoerd.

AVG

De AVG biedt extra bescherming voor persoonsgegevens van kinderen. Daardoor zul je zeer waarschijnlijk net als bij COPPA uitkomen bij toestemming (van de ouders) als grondslag voor de verwerkingen. In Nederland heb je tot 16 jaar toestemming nodig van de ouders. De Nederlandse regering heeft wel voorgesteld om die leeftijdsgrens te verlagen tot 13 jaar.

Wil je meer weten over de toepassing van de AVG? Bekijk dan hier onze AVG voorlichtingsdocumenten. Ook kun je als DDMA lid altijd bellen of je juridische vraag mailen naar legal@ddma.nl.

Naomi van der Louw

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
AVG |

AP legt een boete van 600.000 euro op voor niet-compliant cookiebanner

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd omdat de organisatie tracking cookies op hun website gebruikte om bezoekers te volgen zonder toestemming of hun medeweten. Hierdoor verzamelde en gebruikte…
Lees meer
Experimentation & Optimisation |

Experimentation Hero in Focus: Simonluca Definis

As we approach Experimentation Heroes 2024, we are interviewing several specialists in experimentation who exemplify the qualities of an actual Experimentation Hero. First up: Simonluca Definis.
Lees meer
DDMA |

DDMA stelt Frank de Beun en Anouk Beeren aan als nieuwe bestuursleden

De leden van DDMA hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 2024 ingestemd met de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Frank de Beun, CEO bij The Data Agency, en…