Spring naar content

De benchmark biedt inzicht in de verzending van Nederlandse e-mailings en de resultaten hiervan. In deze editie is voor het eerst een vergelijking meegenomen tussen desktop en mobiel voor wat betreft de opens en kliks. Het percentage unieke opens op mobiel is in de loop van 2013 met circa 24% gestegen (Q4 in vergelijking met Q1). Voor unieke kliks op mobiel is de stijging circa 29%. De stijging in 2013 benadrukt dat het optimaliseren van de weergave van een e-mailuiting op een mobile device steeds belangrijker wordt.

Goede resultaten bij segmentatie en dynamische content

Net als de voorgaande edities, laat ook deze editie zien dat e-mailings naar kleinere groepen ontvangers een veel hogere open- en klikratio hebben. E-mailings naar een groep van 5.000 tot 10.000 ontvangers hebben bijvoorbeeld een openratio die 25% hoger ligt dan de openratio van e-mailings naar een groep van 50.000 tot 250.000 ontvangers. De kleinere e-mailings vertegenwoordigen kleinere verzenders en gesegmenteerde e-mailings; afgestemd op groepen ontvangers met dezelfde kenmerken, interesses of klantgedrag.

Dit effect is ook te zien bij e-mailings die dynamisch zijn opgebouwd. Bij deze e-mailings wordt de inhoud automatisch ingeladen en afgestemd op de individuele ontvanger. Hoewel deze e-mailings wel minder vaak worden geopend, is de CTR (Click Through Rate) hierbij ruim 29% hoger dan bij e-mailings die geen gebruik maken van dynamische content. Optimalisatie van e-mailings op basis van segmenteren en dynamische content werkt dus in het verhogen van interactie.

Donderdag en 10:00 uur meest favoriet

Ook in 2013 blijft donderdag de favoriete dag om een e-mailing te verzenden (22,3%), gevolgd door dinsdag (19,1%). De responsratio’s (opens, kliks per afgeleverde e-mail en kliks per geopende e-mail) op doordeweekse dagen laten maar kleine variaties zien.

De meeste e-mailings (80,2%) zijn verstuurd tussen 08:00 en 17:00 uur. De grootste piek is om 10:00 uur, en ook om 12:00 en 16:00 zijn er kleine pieken. Vanaf 07:00 kennen de responsratio’s een licht stijgende lijn tot ongeveer 16:00 uur. Opvallend daarin is een piek rond 08:00 uur en een lichte daling rond 13:00 uur. B2C en B2B e-mailings verschillen wel van elkaar. B2C e-mailings die rond 20:00 uur zijn verstuurd, kennen de beste responsratio’s. Bij B2B e-mailings zijn dit de e-mailings die rond 08:00 uur zijn verstuurd.

Branches met minste bounces, de laagste responsratio’s

In de benchmark wordt van negentien branches aangegeven wat de gemiddelde afleverings- en responsratio’s zijn en hoe er is gemaild (markt, omvang e-mailbestand, verzenddag en -tijdstip). Eén van de opvallendste resultaten op brancheniveau is dat de branches die de minste bounces hebben (Retail e-commerce, Retail gemixt en Reizen), ook de branches zijn met de laagste responsratio’s.

Over de nationale e-mail benchmerk

Deze 3e editie van de Nationale E-mail Benchmark omvat gedetailleerde cijfers gebaseerd op 156.839 verzonden e-mailings binnen Nederland in 2013. Met deze e-mailings zijn in totaal ruim 5,21 miljard e-mails verstuurd. Voor deze editie hebben E-mail Service Providers E-ngine, E-Village, Klantenbinder, MailPlus, Measuremail en Tripolis Solutions een bijdrage geleverd. De Nationale E-mail Benchmark is een initiatief van de DDMA Council E-mail.

Ratio’s conform de DDMA standaardisatie e-maildefinities

De ratio’s in de Nationale E-mail Benchmark zijn conform de DDMA Standaardisatie
e-maildefinities gedefinieerd. Deze standaarden voor e-maildefinities zijn door de DDMA Council E-mail vastgesteld ter bevordering van de transparantie en professionaliteit van de e-mailbranche. Deze standaardisatie is de Nederlandse vertaling van ‘The S.A.M.E. Project – Support the Adoption of Metrics of Email’ dat in 2010 door de Amerikaanse DMA met succes is geïntroduceerd.

Nationale E-mail Benchmark 2014

Download (16 MB)

Infographic Nationale E-mail Benchmark 2014

Download (3 MB)

Ook interessant

Lees meer
DDMA |

DDMA organiseert DDMA NEXT: een nieuw congres voor beslissers

DDMA organiseert op 11 oktober 2022 in Capital C in Amsterdam een nieuw congres: DDMA NEXT. Onder de noemer ‘Shaping the future’ brengt de branchevereniging beslissers op het gebied van…
Lees meer
Influencermarketing |

Branche blij met duidelijkheid: extra regels en toezicht voor influencers met meer dan 500.000 volgers – Sector roept voorlichtingswebsite over regels in het leven   

Amsterdam, 17 mei 2022 – Influencers met meer dan 500.000 volgers vallen voortaan onder toezicht van het Commissariaat voor de Media. Zij krijgen te maken met extra reclameregels in de…
Lees meer
Search |

Simo Ahava (8-bit-sheep): ‘Technology doesn’t change the status quo. It’s how that technology is used’

Server-side tagging is often presented as the solution for problems relating to the sunset of third-party cookies. And although server-side would be a solution for a lot of companies, it…